Jak można nam pomóc

Kochani, dziękujemy Wam za zaangażowanie. Za wasze ciepłe słowa, i ciepłe obiady 🙂 , za sprzęty i wpłaty.
Dzięki Waszemu nieocenionemu wsparciu udało się zebrać 380 745,50 zł! Od 17 marca do 23 marca datki wpłaciły 1463 osoby. ❤️

Wiemy, że wiele z osób wciąż chce nam pomóc, dlatego przypominamy jak można to zrobić. 👇

Każdy kto chciałby udzielić nam wsparcia, może wnieść datek na konto Szpitala dla darowizn: BGK 31 1130 1150 0012 1148 7820 0013

Jeżeli datek chce wnieść firma, możemy podpisać umowę darowizny, gdzie wskazujemy numer konta i określamy cel: np zakup sprzętu medycznego/środków ochrony osobistej do walki z pandemią SARD-CoV-2. Cel można sformułować w dowolnie określony sposób według życzenia darczyńcy.

Jeżeli firma chce przekazać datek może wysłać stosowany przez siebie wzór umowy darowizny na kwrobel@zeromski-szpital.pl, lub na ten sam adres mailowy wysłać chęć przekazania darowizny i my przygotujemy projekt umowy.

 

🙏