„ŻEROMSKI” POMAGA UKRAINIE

„Żeromski” pomaga Ukrainie🇺🇦.
Postanowiliśmy przyłączyć się do licznych akcji dobroczynnych. Wobec tragedii Ukrainy nie możemy pozostać obojętni.
Każdy z nas w miarę swoich możliwości powinien włączyć się w pomoc dla walczącej Ukrainy, a także dla uchodźców🇺🇦, których już prawie milion znalazło się w naszym kraju. Są to w większości kobiety i dzieci. Możemy i powinniśmy im służyć przede wszystkim pomocą medyczną, wykorzystując naszą wiedzę. Szczególnie istotna jest pomoc pediatrów i rezydentów z zakresu pediatrii ze względu na stale zwiększającą się liczbę małych pacjentów, ale także wszystkich lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników naszego Szpitala. Pomagajmy wszyscy na miarę swoich możliwości i starajmy się, aby pomoc nasza była efektywna.
Utworzyliśmy subkonto, na które przyjmować będziemy wpłaty na zakup leków i środków opatrunkowych dla walczącej Ukrainy🇺🇦. Zakup dokonany zostanie przez Szpital i przekazany adresatom za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa.
Rachunkowi pn. POMOC DLA UKRAINY został nadany numer 68 1130 1150 0012 1148 7820 0026.
Rachunek został otwarty przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przez najbliższe pół roku prowadzony będzie bez opłat.
🇺🇦