Poradnie specjalistyczne

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do poradni specjalistycznych:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • drogą elektroniczną(e-mail)
 • za pośrednictwem osób trzecich

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty. Wiadomość zwrotna z wyznaczonym terminem wizyty zostanie wysłana w ciągu 24 godzin roboczych. Korzystając z elektronicznej rejestracji, należy wysłać e- mail na adres:

rejestracja@zeromski-szpital.pl

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać w e-mailu następujące dane:

 • nazwę poradni specjalistycznej
 • nazwisko i imię
 • pesel
 • adres zameldowania
 • telefon kontaktowy

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać następujące dane:

 • nazwisko i imię
 • nazwę poradni w której się leczy
 • datę urodzenia

Poradnia Anestezjologiczna

 

Rejestracja:  tel. 12 622 94 04

telefonicznie lub osobiście: pn – pt 8.00 – 18.00

Każdy pacjent naszego Szpitala przed planowym zabiegiem musi obowiązkowo odbyć konsultację w poradni anestezjologicznej. Poradnia mieści się w pokoju nr 19 – w ambulatorium szpitalnym ( dojście od strony Centralnej Rejestracji Szpitalnej). Termin konsultacji zostanie ustalony w trakcie wizyty w poradni specjalistycznej. Uwaga! Konsultacja anestezjologiczna musi się odbyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI PRZED PLANOWYM ZABIEGIEM.

Na konsultację anestezjologiczną należy przynieść ze sobą

 • Wypełniony kwestionariusz anestezjologiczny. Kwestionariusz anestezjologiczny wraz ze skierowaniem na badania otrzymuje chory w dniu ustalania terminu zabiegu (kwestionariusz można pobrać poniżej).

Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (kwalifikację specjalistyczną). Jeśli pacjent cierpi na chorobę przewlekłą, konieczne jest dostarczenie od lekarza rodzinnego krótkiej informacji o stanie zdrowia i aktualnym leczeniu;
 • Listę przyjmowanych leków (nazwa, dawka, pora przyjmowania)
 • Dokumentację medyczną: karty informacyjne z pobytów w szpitalu, zaświadczenia lekarskie, inne posiadane wyniki badań)
 • Wynik konsultacji anestezjologicznej i wyniki badań należy zabrać ze sobą do szpitala.

 

KWESTIONARIUSZ – KWALIFIKACJA DO ZNIECZULENIA

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza, po rozmowie, lekarz anestezjolog dokona oceny i kwalifikacji do optymalnego rodzaju znieczulenia.

 

Przed zabiegiem:

 • Należy wyjąć protezy zębowe oraz szkła kontaktowe; zdjąć kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarek.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym.

JAK PRZED ZABIEGIEM OGRANICZYĆ SWOJE RYZYKO

 1. Zalecane jest szczepienie przeciw WZW(wirusowe zapalenie wątroby) typu B. Pełne szczepienie składa się z 3 dawek (druga po miesiącu, a trzecia po 6 miesiącach). Przed zabiegiem wskazane są 2 szczepienia. W przypadku nie wykonania szczepień zabieg odbywa się na odpowiedzialność pacjenta.
  2. W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, czy jest możliwość ich odstawienia przed zabiegiem. Jeżeli pacjent ma założone stenty naczyniowe, nie wolno odstawiać preparatów aspirynowych (Acard, Polocard)- ostatnia dawka – dzień przed zabiegiem.
 2. 3. Należy bezwzględnie odstawić przed zabiegiem: Aclotin -14 dni, Plavix -7 dni; Sintrom lub Warfaryna –5 dni.
 3. 4. Wszelkie stany zapalne ( w tym opryszczka) są przeciwwskazaniem do zabiegu. Zabieg nie może być przeprowadzony w trakcie i bezpośrednio po infekcji (katar, kaszel, ból gardła itp.), Od skończonej terapii antybiotykowej powinno minąć co najmniej 10 dni; od infekcji, która wystąpiła na 14 lub mniej dni przed zabiegiem należy jak najszybciej powiadomić Szpital.

Zapamiętaj: w dniu znieczulenia:

Nie wolno nic jeść sześć godzin przed znieczuleniem

Nie wolno nakładać makijażu, należy zmyć lakier z paznokci

Nie wolno palić papierosów przez 24 godziny

Leki (z wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz leków moczopędnych) należy wziąć o zwykłej porze popijając niewielką ilością zwykłej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej.

W dniu zabiegu należy wykąpać się, ogolić się lub przystrzyc krótko brodę i wąsy oraz umyć zęby.

Wszystko co pacjent powinien wiedzieć o znieczuleniu:

Znieczulenie ogólne to kontrolowane i odwracalne zniesienie przytomności, odczuwania bólu i napięcia mięśniowego podczas zbiegu operacyjnego. Znieczulenie ogólne porównać można do głębokiego snu, stąd jego popularna nazwa: narkoza lub zasypianie. Przed zaśnięciem podaje się choremu, do oddychania tlen przez maskę twarzową. Jak każda procedura medyczna znieczulenie ogólne niesie ryzyko powikłań tj. senność, nudności, wymioty, ból gardła, trudności w oddychaniu, zachłyśnięcie treścią żołądkową, chrypka, kaszel, niezamierzone uszkodzenie strun głosowych, zębów, warg, języka, śluzówki jamy ustnej, tchawicy, rogówki oka, śródoperacyjne wybudzenie, przedłużone budzenie pooperacyjne, zaburzenia krążeniowe: rytmu serca i ciśnienia tętniczego krwi, nasilenie zmian niedokrwiennych serca łącznie z zawałem serca, zmiany niedokrwienne i niedotlenienie mózgu, zaburzenia temperatury ciała, zaburzenia metaboliczne a także reakcje uczuleniowe na zażywane leki, nietypowe reakcje w tym gorączka złośliwa. Najpoważniejsze powikłania, tj. zatrzymanie krążenia, niedotlenienie mózgu i zgon są bardzo rzadkie i dotyczą szczególnie chorych obciążonych nasilonymi przewlekłymi schorzeniami.

Znieczulenie przewodowe: zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe polega na podaniu leku znieczulającego miejscowo do kanału kręgowego i czasowym zniesieniu odczuwania bólu, dotyku a także siły mięśniowej i możliwości poruszania kończynami dolnymi. Jest to znieczulenie wystarczające do przeprowadzenia operacji kończyn dolnych, krocza i dolnej części brzucha bez zniesienia przytomności operowanego chorego. Czas trwania takiego znieczulenia wynosi ok. 2-4 godziny. Czas trwania znieczulenia zewnątrzoponowego można przedłużyć umieszczając cewnik w kanale kręgowym w celu podawania kolejnych dawek lub wlewu ciągłego leku znieczulającego. Powikłaniami znieczulenia przewodowego mogą być: bóle głowy, nudności i wymioty, trudności z oddawaniem moczu, bóle w okolicy lędźwiowej, przejściowe podrażnienie nerwów: zaburzenia czucia, mrowienie, osłabienie kończyn, zaburzenia krążeniowe: rytmu serca, ciśnienia tętniczego, nietypowe i alergiczne reakcje na leki, zakażenia w miejscu wkłucia lub układu nerwowego, krwiak kanału kręgowego, trwałe uszkodzenia nerwów, prażenie kończyn dolnych, zatrzymanie krążenia, zgon. Najcięższe powikłania występują bardzo rzadko.  .
Blokada splotów nerwowych i nerwów obwodowych polega na podaniu leków znieczulających miejscowo w okolicę splotów i nerwów obwodowych. Powoduje to przejściową utratę odczuwania bólu i zmniejszenia siły mięśniowej w obszarze ciała, w którym ma być wykonana operacja. Powikłaniem tego rodzaju znieczulenia mogą być: przejściowe podrażnienie nerwów objawiające się zaburzeniami czucia, mrowieniem, osłabieniem siły mięśniowej, powstanie krwiaka w miejscu wkłucia, zaburzenia krążeniowe, odma opłucnowa, reakcje alergiczne w tym wstrząs anafilaktyczny, zatrzymanie krążenia, zgon i inne rzadkie powikłania.
Analgosedacja –polega na podaniu choremu leków uspokajających, nasennych i przeciwbólowych, tak aby chory mógł samodzielnie oddychać, utrzymać logiczny kontakt słowny, ale znacznie ograniczyć odczuwanie bólu, lęku i niepokoju podczas zabiegu chirurgicznego –często w znieczuleniu miejscowym lub regionalnym. Głęboka analgosedacja może wymagać przejścia w znieczulenie ogólne.

WAŻNE!

Dokładne poinformowanie lekarza anestezjologa o przebytych chorobach, uczuleniach, reakcjach niepożądanych na leki i dokładne przestrzeganie zaleceń przedoperacyjnych znacznie zmniejsza ryzyko powikłań.
Do możliwych powikłań znieczulenia ogólnego i regionalnego należą m.in.: nudności, wymioty, chrypka, zaostrzenie współistniejącej choroby, reakcje alergiczne, niewydolność krążenia (zapaść, wstrząs), niewydolność oddychania, zaburzenia rytmu serca, sepsa, udar mózgu, zatorowość płucna, powikłania zakrzepowe, hipertermia złośliwa i inne. Najgorsze powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Zagrożenie życia i kalectwa ze strony znieczulenia jest bardzo rzadkie i wynosi 1:10 000 znieczuleń (dla dorosłej zdrowej osoby).

Poradnia Dermatologiczna

tel. 12 622 93 59

– godziny przyjęć – pon 8.00 – 14.30, wt 9.30 – 14.30, śr 8.00 – 10.00, 13.00-18.00, czw 8.00 – 14.30, pt 9.30 – 14.30

Rejestracja:   telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 – tel. 12 622 94 04

Poradnia Dermatologii Alergologicznej

tel. 12 622 92 76

Rejestracja:  tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon 12.00 – 168.00, wt – czw. 10.00 – 14.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Dermatologiczna Dzieci

tel. 12 622 94 40

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć – pn 11.00 -18.00, wt 8.00 – 14.30, śr 10.00-14.00, czw 8.30 – 14.30, pt 8.00 – 14.30

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 –  tel. 12 622 94 04

 

Konsultant w dziedzinie dermatologii-wenerologii i alergologii

dr n. med. Monika Kapińska – Mrowiecka
Specjalista Dermatolog i Wenerolog, Specjalista Alergolog

Konsultacje od pn do czwartku w godz. od 10.00 do 14.00

Poradnia Okulistyczna

tel. 12 622 93 11

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć – pon 9.00 – 13.00, 15.00 – 19.00, wt – pt 8.30 – 13.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Otolaryngologiczna

tel. 12 622 95 26, 12 622 95 32

 

Pacjenci ze skierowaniem do Poradni Otolaryngologicznej

Ze względu na brak personelu rejestrującego pacjenci do Poradni Otolaryngologicznej bez ustalonego wcześniej terminu wizyty proszeni są o zarejestrowanie się w głównej rejestracji szpitala. Osobiście lub pod numerem tel . 12 6229404

Rejestracja: 12 622 94 04 – Poradnia Ogólna przy SOR

 

Rejestracja ze skierowaniem do Szpitala

Rejestracja: 12 622 93 10, 12 622 95 32 – Poradnia przy Oddziale Otolaryngologii

Osoby posiadające skierowanie do szpitala chcąc ustalić termin zabiegu operacyjnego będą przyjmowane od pon. do pt. w godzinach 11-13 w Poradni Otolaryngologicznej.

 

Rejestracja przy Poradni Otolaryngologicznej :

czynna : pn., wt, śr.,czw., pt. 7:30 – 14:00 ( osobiście lub telefonicznie )

 

Telefon : 12 622 95 32 , 12 622 95 26 , 12 622 94 04 ( SOR )

 

Godziny przyjęć: pn., wt., śr., czw.,  9:00 – 14:00

pt. 9:00 – 13:00

Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

tel. 12 622 94 63

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć pon – śr. 9.00 – 13.00, czw 14.00 – 18.00, pt 9.00 – 13.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Chorób Zakaźnych

tel. 12 622 95 02

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć pon – śr 9.00 – 13.00, czw 14.00 – 18.00, pt 9.00 – 13.00
– 7.00 – 8.30 – pobieranie krwi;
– 9.00 – 13.00 porady lekarskie;

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Patologii Ciąży

tel. 12 622 94 17

Rejestracja: tel. 12 622 94 17

 

– godziny przyjęć – pon 7.30 – 15.00, wt 7.30 – 18.00, śr 7.30 – 15.00, czw 7.30 – 15.00,  pt 7.30 – 14.00

Rrejestracja:

telefonicznie lub osobiście: od pon do pt – 8.00 – 18.00

Poradnia Chirurgii Ogólnej

tel. 12 622 95 49

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon, śr. 7.00 – 14.35, wt. 10.25 – 18.00, czw – pt  7.00 – 14.35

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście  od pon do pt –  8.00- 18.00  – 12 622 94 04

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

tel. 12 622 92 56

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon 10.25 – 18.00, wt 7.30 – 14.35, śr – pt 7.30 – 14.35,

Rejestracja:

osobiście lub telefonicznie od pon do pt – 8.00 – 18.00 – 12 622 94 04

Poradnia Chirurgii Dzieci

tel. 12 622 92 43 – Gabinet Lekarski

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon 8.00 – 14.00, wt 12.00 – 18.00, śr (schorzenia urologiczne) 8.30 – 14.00, czw 8.30 – 15.00, pt 9.00 – 14.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście od pon do pt – 8.00 – 18.00 – 12 622 94 04

Poradnia Nefrologiczna Dzieci

tel. 12 622 93 98

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – wt 9.00 – 13.00, śr 14.00 – 18.00, czw 9.00 – 13.00
– rejestracja telefonicznie lub osobiście pn-pt 8.00-18.00

Poradnia Urologiczna

tel. 12 622 92 80

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć pon 12.00 – 18.00, wt 8.00 – 14.00, śr 08.00 – 14.00, czw 08.00 -14.00, pt 9.00 – 10.30

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Neurologiczna

tel. 12 622 95 81

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć pon 8.00 – 14.00, wt 11.30 – 18.00, śr – pt 8.00 – 14.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Proktologiczna

Rejestracja tel. 12 622 94 04

rejestracja pacjentów stomijnych i proktologicznych – w godz. 9 -15

– godziny przyjęć – pon, śr 8.00 – 12.00, wt.10.25- 18.00, czw. 7.30- 10.30

Rejestracja telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Medycyny Pracy

tel. 12 622 92 38

Rejestracjatel. 12 622 92 38

– godziny przyjęć – pon 7.00 – 11.00, śro 7.00 – 10.00,
Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście od pon do pt – 7.00 – 14.00 – tel. 12 622 92 38

Nocna i Świątecza Opieka

Świadczenia zdrowotne w ramach Opieki Nocnej i Świątecznej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy od 8:00 do 8:00.

Miejsce udzielania świadczeń: os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, budynek C 1, parter

Rejestracja: tel. 12 622 95 76
Wizyty domowe: tel. 12 622 95 45

Poradnie pielęgniarskie

 • Dla osób po zabiegach na jelicie grubym  – ze stomią –  tel. 12 622 93 16 lub bezpośrednio kontakt z pielęgniarką stomijną – Dorotą Jesionką- Kuklą – 889 402 924.  Rejestracja  pacjentów stomijnych: godz. 9-15.
 • Dla dzieci i dorosłych z atopowym zapaleniem skóry – tel. 12 622 92 76 – Poradnia Dermatologii Alergologicznej.
 • Dla kobiet w okresie laktacji –  tel. 12 622 93 82 – Poradnia Laktacyjna.
 • Dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin – tel. 12 622 92 90 – I Oddział Chorób Wewnętrznych.
Font Resize
Contrast