Ogłoszenia konkursowe


UWAGA NOWE Ogłoszenia konkursowe od dnia 27.04.2018 r publikowane są pod tym adresem w BIP - proszę kliknąć

Konkursy:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
(data zamieszczenia 05.03.2018 r.)
Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie Pielęgniarek Oddziałowych: Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.
(data zamieszczenia 06.02.2018 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
(data zamieszczenia 01.02.2018 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
(data zamieszczenia 4.12.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
(data zamieszczenia 10.10.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
(data zamieszczenia 5.10.2017 r.)
Ogłoszenie na wyłonienie Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.
(data zamieszczenia 19.09.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
(data zamieszczenia 8.09.2017 r.)
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w Pracowni Endoskopowej tutejszego Szpitala w następującym zakresie:
(data zamieszczenia 28.08.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
(data zamieszczenia 5.06.2017 r.)
Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie Pielęgniarek Oddziałowych:
(data zamieszczenia 2.06.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
(data zamieszczenia 11.05.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
(data zamieszczenia 6.04.2017 r.)
Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie(data zamieszczenia 17.03.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na:
świadczenia w zakresie badań patomorfologicznych oraz wykonywanie sekcji zwłok(data zamieszczenia 07.03.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na pełnieniu dyżurów medycznych w następujących komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie(data zamieszczenia 03.03.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
Udzielanie świadczeń medycznych polegających na pełnieniu dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.(data zamieszczenia 03.03.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
Dyżurów pełnionych przez techników Działu Diagnostyki Obrazowej(data zamieszczenia 01.02.2017 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych/medycznych w następującym zakresie:
Dyżurów medycznych/usług medycznych(data zamieszczenia 02.12.2016 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych/medycznych w następującym zakresie:
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w ramach dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie(data zamieszczenia 17.06.2016 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs w celu: wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługe ubezpieczeniową Szpitala.(data zamieszczenia 16.05.2016 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków zaprasza do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy świadczenia usług transportu sanitarnego dla Szpitala.(data zamieszczenia 25.01.2016 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych/medycznych w następujacym zakresie.(data zamieszczenia 28.05.2015 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej i mikrobiologicznej. (data zamieszczenia 13.05.2015 r.)