Oddział okulistyczny z pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n. med. Małgorzata Woś
Specjalista Chorób Oczu

Sekretariat
tel. 12 622 95 11

Izba przyjęć
tel. 12 622 93 11

Dyżurka lekarska
tel. 622 93 02

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Jadwiga Kopeć
tel. 12 622 93 58

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 25

Co powinieneś wiedzieć o zwyrodnieniu Plamki Żółtej (AMD)

https://vimeo.com/516603806/ec938dd2b9

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY:

e-mail: oko@zeromski-szpital.pl

Oddział Okulistyczny, jako jedyny w Krakowie i Małopolsce, prowadzi zarówno hospitalizację dzieci jak i dorosłych. Obejmujemy pacjentów kompleksową diagnostyką i leczeniem w ramach Poradni i Oddziału. Posiadamy najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczno-terapeutyczną co pozwala na szeroki zakres działalności. W leczeniu wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki operacyjne i wysokiej klasy materiały medyczne.

Personel medyczny(zarówno pielęgniarski jak i lekarski) posiada wysokie kwalifikacje, które nieustannie podnosi w ramach krajowych, jak i zagranicznych szkoleń oraz konferencji. Lekarze są członkami licznych towarzystw naukowych min. Polskiego Towarzystwa Okulistycznego(PTO), Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO, Europejskiego Towarzystwa Okulistów Dziecięcych(EPOS),Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcji (ESCRS). Niektórzy posiadają tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology, który uzyskali podchodząc do Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego. Jesteśmy autorami licznych publikacji naukowych oraz wystąpień zjazdowych. Współpraca z innymi Ośrodkami, w tym klinicznymi, pozwala na poprawę jakości naszych usług. Staramy się też o wspieranie edukacji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w akcjach typu ”Zdrowooczni” w gminie Kocmyrzów – Luborzyca czy poprzez organizacje szkoleń dla seniorów.

Wykonujemy następujące procedury:

  • laserowe udrożnienie dróg łzowych – przezkanalikowa laserowa dakrocystorhinostomia (LDCR)
  • zabiegi witreoretinalne w schorzeniach siatkówki i ciała szklistego
  • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewek zwijalnych
  • zabiegi przeciwjaskrowe
  • rekonstrukcje przedniego odcinka gałki ocznej
  • plastykę aparatu ochronnego oka
  • zabiegi laserowe siatkówki
  • irydotomie i kapsulotomie
  • zabiegi iniekcji doszklistkowych preparatów antyVEGF w schorzeniach AMD, cukrzycy, zakrzepie naczyń siatkówki.

Oddział Okulistyczny powstał w 1960 roku. Jego założycielem jest dr n. med. Eugeniusz Kubatko, wybitny okulista, wieloletni asystent i adiunkt Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Krakowie.