Tłumacz języka migowego

Osobą uprawnioną do skorzystania z  usługi tłumacza języka migowego jest osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego  można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM),  będącego pracownikiem Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Krakowie.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić 3 dni wcześniej w formie pisemnej na adres: rpp@zeromski-szpital.pl

Zasady zgłoszeń:

  1. Planowy tryb przyjęcia do Szpitala
    1. osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, na co najmniej 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem przyjęcia do Szpitala – z wyłączeniem sytuacji nagłych
    2. zgłoszenie, o którym mowa w pkt. a) należy dokonać na formularzu zgłoszenia: Dodać link do pdf i worda
    3. Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres: rpp@zeromski-szpital.pl
  1. Nagłe sytuacje

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – dostępny pod tym linkiem > KLIKNIJ TUTAJ