Administracja Szpitala

Kancelaria i Sekretariat

mgr Edyta Grelewicz

mgr Marta Konik

kancelaria@zeromski-szpital.pl

tel. 12 644 08 65

tel. 12 622 93 42

fax. 12 622 96 00

fax. 12 644 47 56

Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 12 622 94 87

Kierownik

mgr Iwona Wolnicka

tel.  12 622 94 13

e-mail: iwolnicka@zeromski-szpital.pl

Sekcja Informatyczna

Kierownik

Jakub Madej

e-mail: zeromski@bci.pl
tel.  12 622 95 65

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu
Mec. Paweł Rataj

tel.  12 622 92 82
e-mailradcy@zeromski-szpital.pl

Sekcja Kadr

Kierownik Działu Kadr i Płac

Małgorzata Chrobak

tel: 12 622 95 46

Numery telefonów do Sekcji Kadr:

tel.  12 622 93 48

tel.  12 622 92 66

tel. 12 622 93 13

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Sekcja Płac

Kierownik Działu Kadr i Płac

Małgorzata Chrobak

tel: 12 622 95 46

Telefony do Sekcji Płac:

tel.  12 622 94 33

tel. 12 622 94 57

e – mailplace@zeromski-szpital.pl

Dział Organizacyjny

Kierownik

mgr Joanna Adamczyk

tel. 12 622 95 14

e-mail: jadamczyk@zeromski-szpital.pl

Sekcja Dokumentacji Medycznej

tel.  12 622 94 16 – formalności związane z odbiorem dokumentacji medycznej

e-mail: dokumentacja@zeromski-szpital.pl

Dział Controllingu

Kierownik
mgr Aneta Dulewska

tel.  12 622 92 39

e-mail: adulewska@zeromski-szpital.pl

Główny Księgowy

Jaromir Grącki 

tel.  12 622 93 83

e-mail:  jgracki@zeromski-szpital.pl

Zastępca Głównego Księgowego

Halina Renata Kutka

tel. 12 622 94 99

Dział Księgowości Finansowej

tel.  12 622 94 99

tel.  12 622 95 52

e-mail: ksiegowosc@zeromski-szpital.pl

Dział ds. Promocji i Sprzedaży

Mariusz Skórski

tel.  12 622 95 28

e-mail: mskorski@zeromski-szpital.pl; 

Dział Rozliczeń i Statystyki

Kierownik
mgr Monika Gajerska

e-mail: mgajerska@zeromski-szpital.pl

tel.  12 622 93 08

Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa

Tomasz Kaczmarczyk

nr tel: 12 622 93 42

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

dr n. ekonom. Urszula Sulowska-Banaś

tel.  12 622 95 94

e-mail: usulowska@zeromski-szpital.pl

Pełnomocnik ds. Jakości

mgr Elżbieta Fik

nr tel: 12 622 95 94

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Lucyna Pławecka-Stolarska

tel.  12 622 92 47

Godziny przyjęć: codziennie – godz.9.00 – 14.00

Po wcześniejszym umówieniu się z Pełnomocnikiem można zgłosić się także w innych godzinach.

e-maillplawecka@zeromski-szpital.pl, rpp@zeromski-szpital.pl

Dział Epidemiologii

Kierownik
lic. Bogumiła Wnęk

tel.  12 622 92 70

e-mail: bwnek@zeromski-szpital.pl

Dział Techniczny

Zastępca dyrektora ds. technicznych

mgr inż. Maria Dzięgiel

tel.  12 622 92 14

e-mail: mdziegiel@zeromski-szpital.pl

Sekcja Elektryczna

Kierownik:

Piotr Kuśmierz

tel.  12 622 94 69

sekcjaelektryczna@zeromski-szpital.pl

Sekcja Ogólno - Budowlana i Utrzymania Ruchu

Kierownik
Zbigniew Jastrząb

tel.  12 622 94 80

e-mail: zjastrzab@zeromski-szpital.pl

Dział Logistyki

Kierownik

Artur Matoga

tel. 12 622 93 94

e-mail: amatoga@zeromski-szpital.pl

Sekcja Zaopatrzeniowo-Gospodarcza

Kierownik
Andrzej Kostecki

tel.  12 622 94 22

e-mail: akostecki@zeromski-szpital.pl