O szpitalu

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie to jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce.

Od ponad sześćdziesięciu lat wkomponowany w krakowski i regionalny system opieki zdrowotnej, przechodzi gruntowną modernizację. Obejmuje ona zarówno remont pawilonów Szpitala, zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz nowe możliwości terapeutyczne. Przede wszystkim jednak poszerzamy zakres udzielanych świadczeń, korzystając z najnowszych zdobyczy medycyny

Szpital posiada 597 łóżek, w tym czterdzieści noworodkowych. Świadczymy usługi medyczne w osiemnastu Oddział ach, piętnastu Poradniach Specjalistycznych i sześć bezpłatnych Poradniach Pielęgniarskich oraz Dziale Diagnostyki Obrazowej, w którego strukturze funkcjonują dwie Pracownie Diagnostyczne.

Rocznie lekarze udzielają ok. 86 tys. porad ambulatoryjnych i ok. 37 tys. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a w oddziałach szpitala leczy się ok. 28,5 tys. pacjentów, w tym ponad 4,5 tys.  dzieci. Zespoły chirurgów dziecięcych, chirurgów, ortopedów, urologów, okulistów, laryngologów wykonują rocznie ponad 12 tys. zabiegów operacyjnych.

Wysoki profesjonalizm kadry medycznej, stosowanie nowoczesnych metod diagnozowania i skutecznych metod leczenia gwarantują wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Znajduje to potwierdzenie w ocenach pacjentów oraz otrzymywanych, nierzadko na forum ogólnopolskim nagrodach i posiadaniu  licznych, prestiżowych certyfikatów, wyróżnień.

Historia

Budowę Szpitala rozpoczęto w 1951 r. i była to jedna z pierwszych szpitalnych inwestycji powojennych w Polsce. Autorem projektu architektonicznego był inż. Tadeusz Ptaszycki. Lokalizacja Szpitala na obrzeżach Nowej Huty,  z wolną od wysokiej zabudowy okolicą, okazała się trafnym wyborem, gdyż stwarzała możliwość odizolowania placówki od komunikacji miejskiej, ruchu ulicznego i hałasu. Pawilonowy system zabudowy, nawiązujący ze względów architektonicznych do niskiej zabudowy pobliskich osiedli, umożliwił etapowe oddawanie do użytku nowych oddziałów. Miało to ogromne znaczenie ze względu na konieczność zapewnienia opieki szpitalnej mieszkańcom powstającej Dzielnicy Nowa Huta zatrudnionym głównie w kombinacie metalurgicznym.

W maju 1954 r. otwarty został pierwszy pawilon FF1, w którym hospitalizowano pierwszych pacjentów Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Chirurgii. W następnym roku oddano do użytku Oddział Ginekologii. W wyremontowanym hotelu robotniczym usytuowanym poza kompleksem budynków szpitalnych otworzono Oddział Dermatologii. W zaadoptowanych kolejnych budynkach hotelowych powstały Oddziały: Laryngologii, Okulistyki i IV Oddział Chorób Wewnętrznych.

W 1958 r. uruchomiono Oddział Gruźlicy Dzieci. W 1966 r. z Oddziału Chirurgii Ogólnej wyodrębniono Oddział Chirurgii Urazowej, Chirurgii Dzieci, Urologii oraz łóżka Intensywnej Terapii i oparzeniowe, a w Oddziale Zakaźnym wyodrębniono odcinek dla dzieci. Zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale Dermatologii pozwoliło na otwarcie Oddziału Neurologii. W tym samym roku dokonano podziału oddziałów pediatrycznych i internistycznych adoptując w tym celu budynek Polikliniki zajmowany przez lecznictwo otwarte.

Podział Oddziału Chorób Wewnętrznych na I i II nastąpił w 1967 r. W czerwcu 1969 r. przeniesiono Oddział Urologii do głównego budynku Szpitala. W 1973 r. powstał III Oddział Chorób Wewnętrznych. Uzupełnieniem profilu leczniczego było utworzenie Oddziału Rehabilitacji. W tym okresie liczba łóżek była trzykrotnie wyższa, niż przewidywał pierwotny projekt i wynosiła 1168, w tym 80 noworodkowych.

Aby zadość uczynić pamięci środowisku lekarskiemu krakowskiej służby zdrowia, spośród wielu zasłużonych lekarzy, którzy byli wychowawcami kilku pokoleń kadr medycznych i dla których dobro pacjenta było najwyższym prawem należy wymienić pierwszego Dyrektora Szpitala Ś. p. Dr Stanisława Kostarczyka i Ś. p.  wieloletnich Ordynatorów:

 

  • doc. dr Jadwigę Miklaszewską– Oddział Chorób Wewnętrznych,
  • dr Ewę Rogalską – Oddział Pediatrii,
  • doc. dr Edwarda Latałę – Oddział Urologii,
  • doc. dr Stefana Sokołowskiego – Oddział Laryngologii,
  • dr Tadeusza Fijałkowskiego – Oddział Chirurgii Ogólnej,
  • dr Jana Deszcza – Oddział Chirurgii Urazowej,
  • dr Stanisława Kownackiego – Oddział Chorób Zakaźnych,
  • dr Juliana Grelę – Oddział Neurologii,
  • dr Zdzisława Wykę – Oddział Ginekologii.

W minionym półwieczu w Szpitalu wykształciło się ponad tysiąc specjalistów  I i II stopnia, a personel medyczny brał aktywny udział w wielu sympozjach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Od początku funkcjonowania Szpitala do listopada 2008 r. hospitalizowano 1,3 mln pacjentów i urodziło się ponad 151 tysięcy dzieci.