Polityka Jakości


Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

dr Urszula Sulowska-Banaś

nr tel: 12 622 95 94

e-mail: usulowska@zeromski-szpital.pl

Pełnomocnik ds Jakości

mgr Elżbieta Fik

nr tel: 12 622 95 94

W naszym Szpitalu sukcesywnie realizujemy zadania na rzecz poprawy jakości. Obejmują one m.in. podejmowanie działań związanych z planowaniem, przygotowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w szpitalu oraz Akredytacją Szpitala.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Od 2007 roku w Szpitalu wdrożony jest System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015. Od tego czasu zakres Systemu nie uległ zmianie i obejmuje wszystkie świadczenia realizowane przez Szpital tj. świadczenie usług w zakresie lecznictwa i opieki szpitalnej,ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji.

Certyfikat

Pierwsza certyfikacja ISO 9001 nastąpiła 12 grudnia 2007 roku.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 podlega corocznemu audytowi nadzoru i co trzyletniej recertyfikacji wykonywanej przez zewnętrzną niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Akredytacja CMJ

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia w 2014 roku, a następnie w 2018 r. przyznał Szpitalowi certyfikat akredytacyjny CMJ (nr 2014/60 oraz nr 2018/55), które  potwierdzają spełnienie wymagań standardów akredytacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Utrzymywana w Szpitalu certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz akredytacja Ministra Zdrowia potwierdzają wysoki poziom świadczonych usług skoncentrowanych na pacjencie zgodnie z misją Szpitala Razem dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta.

1-3 października 2014 roku odbył się w Szpitalu audyt akredatycyjny sprawdzający stopień spełnienia przez Szpital wymagań zawartych w standardach akredatycyjnych dedykowanych jednostkom ochrony zdrowia.Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem.

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia 14 grudnia 2014 roku przyznał Szpitalowi certyfikat akredytacyjny CMJ(nr2014/60), który potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.