Oddziały

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Łukasz Litwa
Specjalista Medycyny Ratunkowej
Specjalista Chorób Wewnętrznych

tel. 12 622 94 15

Recepcja
tel.  12 622 92 60

Pielęgniarka Oddziałowa
Iwona Sadzik
Lic. Pielęgniarstwa, Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego
tel. 12 622 92 26

Sala obserwacyjna
tel.  12 622 94 77

e-mail: sor@zeromski-szpital.pl

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), która udziela pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do zadań SOR-ów należy przede wszystkim diagnostyka i leczenie niezbędne do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta, zagrożonych na skutek ostrych stanów internistycznych, zatruć, wypadków czy różnego typu urazów.

Rocznie oddział przyjmuje około 50 tys. pacjentów, z których około 15 tys. wymaga dalszej hospitalizacji, pozostali zaś są zaopatrywani i odsyłani do domu lub dalszego leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej. Nasz SOR jak jedyny ( poza Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Prokocimiu ) w Krakowie zapewnia zabezpieczenie w zakresie chirurgii dzieci.

 

SOR składa się z: obszaru resuscytacyjno-zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii, sali zabiegowej, obserwacyjnej oraz dwóch stanowisk lekarskich. Ważnym elementem SOR-u jest lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jako jedno z trzech  w Krakowie przystosowywane zostało do obsługi lotów nocnych.

 

W SOR zabezpieczamy pacjentów z nagłym zachorowaniem stanowiącym poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. W zakres naszych zadań wchodzi m.in. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, wstępnej intensywnej terapii, w tym m.in. monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie respiratoroterapii i płynoterapii. Odpowiadamy także za wstępną diagnostykę obrazową i laboratoryjną , zaopatrujemy  pacjentów z urazami jak również prowadzimy zabiegi tzw. „małej chirurgii” .

Ze względu na dużą liczbę pacjentów w ramach SOR  prowadzona jest procedura triage – segregacji chorych mająca na celu  identyfikację tych, którym musimy pomóc w pierwszej kolejności.

 

 

II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Andrzej Wiśniewski
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Hipertensjolog
Sekretariat tel. 12 622 94 52

Dyżurka lekarska

tel. 12 62292 09/ 622 92 97

Pielęgniarka Oddziałowa
Marzena Cięciwa
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. 12 622 95 31

Dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
tel. 12 622 94 43

Dyżurka pielęgniarek odcinek męski
tel. 12 622 92 88

e-mail: 2wew@zeromski-szpital.pl

W 1968 r. z istniejącego Oddziału Chorób Wewnętrznych został wydzielony  II Oddział Chorób Wewnętrznych. Od 2010 r. funkcjonuje jako II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Oddział dysponuje 42 łóżkami, w tym 5 na Odcinku Intensywnej Terapii Kardiologicznej. W Oddziale funkcjonuje Pracownia EKG, w której wykonywane są testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, holterowskie zapisy EKG   i holterowskie pomiary ciśnienia tętniczego.

Pacjenci mają możliwość rehabilitacji ruchowej i psychologicznej.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie chorób wewnętrznych.

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ponad 3200 pacjentów, głównie
ze schorzeniami kardiologicznymi, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Prowadzimy terapię i diagnostykę pacjentów z niewydolnością układu krążenia. Leczone są również schorzenia z zakresu wszystkich innych podspecjalności internistycznych. Oddział współpracuje z ośrodkami akademickimi tj. Klinikami Collegium Medicum UJ, co pozwala na wdrożenie nowoczesnego i kompleksowego procesu terapeutycznego. Wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski Oddziału zapewnia pacjentom całodobową, profesjonalną i życzliwą opiekę. Mogą liczyć również na opiekę psychologa klinicznego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Kierujący Oddziałem 
Lek. Tatiana Bartoszewska
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel/fax. 12 622 93 84

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 94 91

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Jeziorek
Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Opieki
tel. 12 622 94 10

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 87/622 93 46

e-mail: intensywna@zeromski-szpital.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę do podtrzymywania, jak również zastępowania funkcji życiowych leczonych pacjentów.

Po ukończonym w 2015 roku remoncie, Oddział posiada 8 sal w których znajduje się 12 profesjonalnie wyposażonych łóżek. Równocześnie może być leczonych 12 pacjentów. Organizacja Oddziału oraz nowoczesne sposoby diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjentów są zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami.

W naszym Oddziale leczeni są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Spektrum pacjentów jest bardzo szerokie. Są to zarówno powikłania w przebiegu leczenia chirurgicznego, jak i zaostrzenia chorób internistycznych, a także leczenie rożnego rodzaju wstrząsów, urazów wielonarządowych i niewydolności narządowych. Do dyspozycji Oddziału są nowoczesne respiratory stacjonarne oraz transportowe, aparaty do ciągłej hemofiltracji, bronchofiberoskop, a także aparat do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej. Oddział posiada również salę, w której wykonywane są dializy przerywane.

Realizacja celów jest możliwa dzięki wyspecjalizowanej kadrze tworzącej harmonijnie współpracujący zespół interdyscyplinarny, składający się z lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, rehabilitantów oraz personelu pomocniczego. Aby świadczone usługi leczniczo-pielęgnacyjne były na optymalnie wysokim poziomie, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy, opartym o EBM oraz obowiązującymi standardami, personel zatrudniony w Oddziale stale aktualizuje swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach itp.

Podejście do każdego pacjenta jest indywidualne. Stan pacjenta jest stale weryfikowany w oparciu o dynamikę zmian jakie zachodzą w procesie leczenia.

Oddział Chirurgii Dzieci

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Maria Wieczorek-Grohman
Specjalista Chirurgii Dziecięcej
Specjalista Urologii Dziecięcej

Sekretariat tel. 12 622 94 38

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 63

Poradnia Chirurgii Dzieci tel. 12 622 92 43

Rejestracja:  tel. 12 622 94 04

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Pielak
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 94 28  

Dyżurka pielęgniarek:
tel. 12 622 92 28

e-mail: chdzieci@zeromski-szpital.pl

W Oddziale wykonuje się zabiegi zakresie Chirurgii Dziecięcej Ogólnej, Urazowej i Urologii Dziecięcej. Oddział posiada 17 łóżek, w tym trzy sale jednoosobowe oraz Salę Wzmożonego Nadzoru wyposażoną w aparaturę medyczną pozwalającą na stałe monitorowanie funkcji życiowych. Oprócz tradycyjnych metod operacyjnych, wykonywane są zabiegi metodą laparoskopową, zabiegi endoskopowe układu pokarmowego i moczowego. Wyposażenie Oddziału pozwala na zaopatrywanie urazów układu kostno-stawowego zgodnie z najwyższymi standardami. Poradnia Chirurgii Dzieci realizuje świadczenia medyczne o charakterze konsultacyjnym i zabiegowym, a pacjenci po zabiegach urologicznych pozostają dodatkowo pod opieką Poradni Nefrologicznej dla dzieci. Dzięki przekazaniu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy najnowszej generacji aparatury medycznej tj. aparatu do badań ultrasonograficznych, zestawu do wykonywania badań urodynamicznych oraz rektoskopu noworodkowego, została poszerzona diagnostyka i zakres leczenia dzieci. Zespół lekarsko-pielęgniarski zapewnia wysokospecjalistyczną opiekę medyczną w miłej i rodzinnej atmosferze. Oddział uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego programu ,,Motylkowe szpitale dla Dzieci” Fundacji ,,Porozumienie bez Barier”. W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 1300 dzieci i udzielanych jest ok. 1000 porad specjalistycznych.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej

chirog

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n.med. Jakub Łomnicki
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

Sekretariat – tel\fax  12 622 92 61

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 93 01/622 94 60

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Pawlik
Mgr pielęgniarstwa
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
tel. 12 622 94 37

Dyżurka pielęgniarek odcinek męski
tel. 12 622 93 37

Dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
 tel. 12 622 93 49

e-mail: chogolna@zeromski-szpital.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego powstał w maju 1954 r.  W swej historii był zalążkiem oddziałów o profilu chirurgicznym. W 2006 r. oddział został zmodernizowany zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Stan na dzień dzisiejszy to 38 łóżek. Sale trzy, dwu i jednoosobowe posiadają pełne węzły sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, indywidualne oświetlenie, nowoczesne systemy sygnalizacyjno-alarmowe oraz utylizacyjno-dezynfekcyjne sprzęty indywidualnego użytkowania. W oddziale operowani są chorzy w trybie pełnoprofilowego „ostrego” dyżuru 24-godzinnego i z urazami wielonarządowymi. Przez wiele lat wykonywane były zabiegi wchodzące w zakres chorób tętnic i żył, przez co oddział zyskał nazwę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Od pół roku prowadzone były starania o zmianę charakteru działalności oddziału, mające na celu dostosowanie do aktualnych potrzeb i oczekiwań epidemiologicznych i społecznych. Od stycznia 2014 r. nasz oddział został przeprofilowany do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej. W zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej przeprowadzane są wszystkie zabiegi operacyjne narządów jamy brzusznej: pełny zakres chirurgii żołądka, zabiegi resekcyjne trzustki, jelita grubego, zarówno w trybie planowym, jak i w przypadkach nagłych, również wykonujemy pozostałe zabiegi onkologiczne (w zakresie tarczycy, guzy tkanek miękkich oraz diagnostykę i zabiegi endoskopowe – gastroskopie i kolonoskopie). Osiową działalnością oddziału jest chirurgia małoinwazyjna. Wykonywane są w pełnym zakresie laparoskopowe zabiegi usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, niedrożności, perforacje wrzodowe, operacje przepuklin pachwinowych i brzusznych oraz resekcje w zakresie jelita grubego. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie Chirurgii Ogólnej. W strukturze oddziału funkcjonuje Poradnia Chirurgii Ogólnej, Pracownia Endoskopii i Poradnia Proktologiczna. Rocznie wykonywanych jest ok. 1500 zabiegów operacyjnych i
hospitalizuje się ok. 2000 chorych.

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr hab. n. med. Julian Dutka
Specjalista Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
Sekretariat – tel. 12 622 92 67

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 62/622 92 03

Pielęgniarka Oddziałowa
Jolanta Płaczek
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 95 67

Dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
tel. 12 622 93 67

Dyżurka pielęgniarek odcinek męski
tel. 12 622 95 21

e-mail: ortopedia@zeromski-szpital.pl

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej powstał w 1966 r. na bazie Oddziału Chirurgicznego. Współtwórcą i pierwszym Ordynatorem był Dr Jan Deszcz. Oddział posiada 50 łóżek. Spełnia najwyższe standardy i normy. Sale 2-3 osobowe wyposażone są w węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W zakresie ortopedii wykonywane są zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych tj.: endoprotezoplastyki i realloplastyki stawów, rekonstrukcje aparatu więzadłowo-torebkowego, zabiegi korekcyjne ręki i stopy, leczenie operacyjne pierwotnych i przerzutowych nowotworów narządów ruchu. Leczone są schorzenia nabyte, wrodzone i urazy narządu ruchu oraz urazy wielonarządowe. Zespół Oddziału od 2000 r. jest organizatorem cyklicznego, międzynarodowego sympozjum  ,, Total Knee Arthroplastty” oraz doskonalących kursów szkoleniowych dla lekarzy ortopedów. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych oraz wiele wystąpień na krajowych i międzynarodowych kongresach. Od wielu lat rozwija się współpraca z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Działalność Oddziału wspomaga powołana  w 1994 r. Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządu Ruchu. Kadra medyczna Oddziału, to 7 specjalistów, 12 rezydentów, 2 rehabilitantów i 24 osobowy zespół pielęgniarski. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok. 1800 pacjentów i wykonuje się ok. 1400 zabiegów operacyjnych. Oddział pełni zabezpieczenie medyczne populacji ok. 360 tys. mieszkańców Krakowa  i Małopolski oraz posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii

Lekarz kierujący

lek. med. Lidia Stopyra
Specjalista Chorób Zakaźnych
Specjalista Pediatrii

Sekretariat tel. 12 622 95 03

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 93 44

P.O. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Katarzyna Owczarczyk – Woźniczka
tel. 12 622 95 03

Dyżurka pielęgniarek

tel. 12 622 95 09

Izba Przyjęć Dzieci

tel. 12 622 93 75

e-mail: ochiipsekr@zeromski-szpital.pl

Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii rocznie hospitalizuje ponad  1200  dzieci od urodzenia do 18 roku życia.  Oddział jest świeżo po generalnym remoncie, dysponujemy  20 salami (22 łóżka) każda z osobnym węzłem sanitarnym, co umożliwia skuteczną izolację małych pacjentów. Istnieje również możliwość całodobowego przebywania dziecka z rodzicem. Oddział położony jest w dużym ogrodzie, z którego mogą korzystać pacjenci w okresie zdrowienia.

Jesteśmy oddziałem specjalistycznym ukierunkowanym na kompleksową diagnostykę i leczenie dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi. Lekarze zatrudnieni w oddziale są doświadczonymi specjalistami w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych. W zakresie chorób tropikalnych zdobywamy doświadczenie i współpracujemy z „Flamboyant Clinique”  w Mampikony na Madagaskarze.

W Oddziale i Poradni Chorób Zakaźnych Dzieci konsultujemy, diagnozujemy i leczymy  małych pacjentów

 • z zakażeniami  wrodzonymi  –   najczęściej wirusem cytomegalii, Toxoplasma gondii, HCV, HIV.
 • z zakażeniami o przebiegu uogólnionym ( sepsy).
 • Z zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Z objawami chorobowymi po powrocie z podróży.
 • z przewlekłym zakażeniem HCV i HBV – prowadzimy leczenie w ramach programów terapeutycznych NFZ jak i badań klinicznych,
 •  z boreliozą.
 •  z chorobami pasożytniczymi
 •  z powikłaniami wszystkich chorób zakaźnych – najczęściej ospy wietrznej, szkarlatyny,

ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych., zapaleń płuc.

 • z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
 • w Gabinecie Konsultacyjnym Szczepień Ochronnych prowadzimy konsultacje i szczepienia dzieci z grup ryzyka.

 

.

 

Lekarze

Lekarz kierujący oddziałem:

Lidia Stopyra

Katarzyna Angiel

Angelika Chmaj

Małgorzata Cicha

Anna Górak

Barbara Kapturkiewicz

Maria Kownacka

Katarzyna Niedrygas

Alicja Toton

Katarzyna Turek-Fornelska

Karolina Banach

Natalia Gajewska

Karolina Gustyńska

Mateusz Jakosz

Ida Majchrzak

Kamila Mięsowicz

Justyna Stala

Justyna Szebla

Łukasz Wentrys

Magdalena Wood

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek.  Lech Kucharski
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Sekretariat tel. 12 622 94 36
Fax 12 622 95 95

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 93 95/622 93 91

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agata Fitrzyk
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 94 12

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 92 69

e-mail: 3wew@zeromski-szpital.pl

Oddział dysponuje 30 łóżkami oraz nowoczesną czterołóżkową Salą Intensywnego Nadzoru Internistycznego wyposażoną w nowoczesną aparaturę do permanentnego monitorowania funkcji życiowych. Wysokie kwalifikacje zespołu lekarskiego, również w dziedzinie geriatrii pozwalają na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy, jak też na  leczenie pacjentów w podeszłym wieku, dla których największym problemem jest zespół objawów związanych ze starością. W razie potrzeby, pacjenci mają zapewnienie wsparcie psychologa.  W oparciu o nowoczesną bazę diagnostyczno-laboratoryjną Szpitala Oddział prowadzi leczenie różnorodnych schorzeń. Stosując nowoczesne procedury i standardy diagnostyczno-lecznicze z poszanowaniem praw pacjenta. Stale prowadzona analiza zakażeń szpitalnych i stosowanej antybiotykoterapii gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo, a systematyczna modernizacja Oddziału zapewnia hospitalizowanym poczucie bezpieczeństwa i komfortu pobytu. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie chorób wewnętrznych. W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 2700 pacjentów.

Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dziecięcym

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n.med. Paweł Brzewski
Specjalista Dermatolog i Wenerolog

Sekretariat –  tel. 12 622 92 86

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 94 84

Poradnia Dermatologiczno -Alergiczna Dzieci – tel. 12 622 92 76
Poradnia Dermatologiczna Dorosłych – tel. 12 622 93 59
Poradnia Dermatologiczna Dzieci – tel. 12 622 94 40

Pielęgniarka Oddziałowa
P.o. Pielęgniarki Oddziałowej – Zofia Augustyn

tel. 12 622 94 34 

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 34

Dyżurka pielęgniarek, odcinek dziecięcy
tel. 12 622 92 84

e-mail: derma@zeromski-szpital.pl

Oddział Dermatologiczny obejmuje opieką medyczną pacjentów z chorobami skóry dorosłych i dzieci z terenu Krakowa i Małopolski. Oddział liczy 17 łóżek .
W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłymi chorobami skóry (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk), chorobami pęcherzowymi, autoimmunologicznymi chorobami tkanki łącznej i z przewlekłymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami. Szczególnym ukierunkowaniem jest rozpoznawanie i leczenie chorób alergicznych skóry u dzieci i nowoczesne leczenie łuszczycy. Stosowane jest leczenie biologiczne łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów w ramach Programu Lekowego. Oddział wyposażony jest w aparaturę medyczną do fototerapii (PUVA, UVB 311 NB). W Gabinecie Dermatochirurgii wykonywane są zabiegi operacyjne nowotworów skóry. W strukturze Oddziału funkcjonują Poradnie Specjalistyczne, tj. Poradnia Dermatologiczna dla Dorosłych i Dermatologii Dziecięcej, w których odbywają się konsultacje, zabiegi diagnostyczne i lecznicze. W ramach Poradni działa Poradnia Pielęgniarska dla pacjentów z alergicznymi chorobami skóry i Szkoła Atopii, w której odbywają się spotkania edukacyjne dla pacjentów oraz rodziców dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Lekarz Specjalista Dermatolog kieruje pracą zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Zespól lekarski prowadzi działalność naukową organizując od 10 lat Ogólnopolską Zimową Konferencję Dermatologiczną, a ponadto bierze aktywny udział w konferencjach naukowych podnosząc stale kwalifikacje zawodowe. Zespół pielęgniarski poszerza swoją wiedzę medyczną uczestnicząc w kursach specjalistycznych oraz kończąc studia podyplomowe. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie dermatologii i dermatologii alergologicznej.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Łukasz Dancewicz
Specjalista w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa

Sekretariat
tel. 12 622 94 71

Położna oddziałowa
Małgorzata Piątkowska – Kowalska
lic. położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
tel. 12 622 94 42
Dyżurka lekarska
tel.  12 622 92 49/622 95 06
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza 
tel. 12 622 95 01
Izba Przyjęć Ginekologiczna
tel. 12 622 94 86
Poradnia Ginekologiczna i Patologii Ciąży
tel. 12 622 94 17

e – mail: ginpol@zeromski-szpital.pl


BEZPIECZNIE, BEZBOLEŚNIE, BEZPŁATNIE I KOMFORTOWO !

 • Certyfikat  ,,Szpital Przyjazny Dziecku” WHO/UNICEF  I w Krakowie 2003 r.
 • Certyfikat ,,Szpital bez bólu” II w Małopolsce 2009 r.
 • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
 • Zwycięzca ogólnopolskiej akcji ,,Rodzić po Ludzku” 2006 r.
 • Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości (nr2014/60)
 • 2016 r. – główna nagroda w rankingu ogólnopolskim “Obywatel Mama”
 • 2018 r. – Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości (nr2018/55)
 • 2018 r. – Reocena tytułu Szpital Przyjazny Dziecku

Hołdując nadrzędnej zasadzie ciągłego rozwoju i poprawy świadczeń, serdecznie zapraszamy przyszłych rodziców do naszego nowo wyremontowanego Oddziału. Przyjmujemy oczekujące potomstwa rodziny –  otwarci na indywidualne potrzeby każdej pacjentki. Porody rodzinne, zróżnicowane metody znieczulenia, dowolne pozycje do porodu – to dla nas standard, dlatego też nie pobieramy za te i inne świadczenia żadnych opłat. Pomożemy Państwu przeżyć piękne, ale i trudne chwile porodu w przyjaznej  i domowej atmosferze. Oddamy do Państwa dyspozycji jednoosobowe sale  porodowe wyposażone w drabinki, materace, liny, worki sako, krzesła, wannę oraz nowoczesne, w pełni regulowane łóżka porodowe – 61 łóżek. Wykwalifikowany personel pomoże przyszłym mamom poradzić sobie z bólem porodowym wykorzystując metody farmakologiczne i niefarmakologiczne tj. masaż, immeRsja wodna, muzykoterapia. Po narodzeniu dziecko będzie zbadane przez neonatologa w Państwa obecności, po czym niezwłocznie pomożemy ,,świeżo upieczonej” mamie rozpocząć „kangurowanie” i karmienie piersią.

A po porodzie? Po porodzie czekają na Państwa komfortowe jedno i dwuosobowe sale z węzłami sanitarnymi. System rooming in umożliwia stałe przebywanie mamy z dzieckiem. Będziecie Państwo mogli uczestniczyć we wszystkich czynnościach pielęgnacyjnych i badaniach dziecka. Życzliwy i profesjonalny personel medyczny Oddziału jest zawsze dostępny, chętny do udzielenia pomocy. Priorytetem dla nas jest prawidłowe karmienie piersią, dlatego nie tyko w trakcie hospitalizacji, ale również po jej zakończeniu, oferujemy wykwalifikowaną pomoc w ramach Poradni Laktacyjnej. Jeśli macie Państwo wątpliwości lub dodatkowe pytania zapraszamy do odwiedzenia Oddziału.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med.  Renata Czekaj
Specjalista Neurolog

Sekretariat tel. 12 622 95 48

Izba przyjęć
tel. 12 622 95 81

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 50

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Palmowska
Specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
tel. 12 622 94 50

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 81

e-mail: neurol@zeromski-szpital.pl

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu jest jednym z ośrodków na terenie Europy będących członkami inicjatywy Angels, która dąży do optymalizacji procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu. Nasz ośrodek jest wyposażony w leki, narzędzia, protokoły i dokumenty potrzebne aby leczyć pacjentów z udarem. Naszym celem jest dać pacjentowi drugą szansę na życie przez zoptymalizowanie opieki w przypadku udaru. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu tworzy zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów, logopedy , psychologa, fizyka medycznego i sekretarki medycznej. Lekarzem kierującym Oddziałem Neurologicznym jest Pani doktor nauk medycznych Renata Czekaj specjalizująca się w wykonywaniu badań naczyniowych typu Doppler , naczyń domózgowych i badań usg przez-czaszkowych. Na oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu składa się 16 łóżek udarowych w tym: 4 łóżka wzmożonej opieki udarowej i 12 łóżek wczesnej rehabilitacji oraz 12 łóżek neurologicznych w tym jedno wzmożonej opieki neurologicznej. Przy oddziale funkcjonuje pracownia elektrofizjologii w której wykonywane są badania EEG, EMG oraz USG, sala gimnastyczna dla pacjentów oddziałowych, gabinet logopedyczny i psychologiczny.
Pielęgniarki i opiekunowie medyczni świadczący opiekę mad chorymi przebywającymi na
oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu zapewniają pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Chorzy przebywający na oddziale to chorzy z ogromnym deficytem samoopieki wymagający pomocy lub wyręczenia w każdej czynności dnia codziennego począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb jak karmienie czy toaleta a kończąc na poczuciu bezpieczeństwa. Pacjenci przebywający na oddziale mają stosowaną profilaktykę przeciw odleżynową są zadbani i schludni . Pacjenci jak i ich rodziny mogą liczyć na wyczerpujące informacje dotyczące stanu zdrowia chorego, edukacji w zakresie opieki nad pacjentem w domu oraz wsparcia emocjonalnego. Oddział Neurologiczny jest również ośrodkiem wsparcia dla pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane. Pacjenci objęci opieką są pod stałą kontrolą swojego lekarza prowadzącego i pielęgniarki, mają kontrolowane badania z krwi oraz możliwość skorzystania z fachowej pomocy rehabilitacyjnej i psychologicznej.

Oddział Noworodków

Lekarz Kierujący Oddziałem

Lek. Teresa Bujny
Specjalista Neonatolog, Specjalista Pediatra
Sekretariat – tel. 12 622 92 55

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 73

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Migdał
Specjalista Położnictwa Neonatologicznego
tel. 12 622 94 08

e-mail: noworodki@zeromski-szpital.pl

Certyfikat  “Szpital Przyjazny Dziecku”

Zwycięzca ogólnopolskiej akcji “Rodzić po Ludzku”

Oddział Noworodkowy funkcjonuje od ponad 50 lat. Początkowo była to samodzielna placówka dla Dzielnicy Nowa Huta, w której rodziło się rocznie ok. 5-6 tys. dzieci. Od początku swej działalności Oddział cieszy się dużym zaufaniem i uznaniem mieszkanek Krakowa i okolic. Jako jeden z nielicznych   w Małopolsce posiada pełne zaplecze specjalistyczne. Mali pacjenci w razie potrzeby, mają zapewnione konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii dzieci, chorób zakaźnych dzieci, kardiologii dziecięcej oraz kompleksowe, funkcjonujące całodobowo zaplecze diagnostyczno-laboratoryjne. Noworodkami opiekuje się doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski o wysokich kwalifikacjach zawodowych tj. 5 lekarzy specjalistów neonatologów i specjalistów pediatrów oraz 24 pielęgniarki i położne. Matki i ich pociechy otoczone są profesjonalną pomocą w miłej, ciepłej i przyjaznej atmosferze. Pełna oddania praca personelu na rzecz małego pacjenta zyskała uznanie  poprzez uhonorowanie w 2006 roku pierwszym w Krakowie prestiżowym certyfikatem ,,Szpital Przyjazny Dziecku”. Kolejnym wielkim sukcesem Oddziału było w 2006 r. zajęcie I miejsca w ogólnopolskim rankingu Oddziałów Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowych ,,Rodzić po ludzku”.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek.  Piotr Meryk
Specjalista Chorób Zakaźnych
Lekarz Chorób Wewnętrznych

Sekretariat tel. 12 622 94 03

Dyżurka lekarska

tel. 12 622 93 90

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Beata Miękina
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego
tel. 12 622 94 07 

Dyżurka pielęgniarek 

tel. 12 622 93 53

Izba Przyjęć

tel. 12 622 95 02

Izba Przyjęć Dzieci

tel. 12 622 93 75

e-mail: zakazny@zeromski-szpital.pl

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny został otwarty w sierpniu 1957 roku.  Pierwszym Ordynatorem w latach 1957-1989 był dr Stanisław Kownacki.

Aktualnie Oddział liczy 20 łóżek. Przy Oddziale funkcjonują poradnie specjalistyczne: Poradnia Chorób Zakaźnych Dorosłych oraz Punkt Szczepień Ochronnych. W ramach poradni istnieje punkt konsultacyjny ds. profilaktyki wścieklizny. Ponadto Oddział stanowi zabezpieczenie epidemiologiczne dla mieszkańców województwa małopolskiego w razie wystąpienia epidemii chorób szczególnie niebezpiecznych.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych  oraz staży kierunkowych w zakresie chorób zakaźnych dla innych specjalizacji.

Profil działalności:

 • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych,
 • diagnostyka i leczenie infekcyjnych chorób ośrodkowego układu nerwowego,
 • diagnostyka i leczenie ostrych wirusowych zapaleń wątroby,
 • diagnostyka i leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, w tym leczenie w ramach programów lekowych interferonem i analogami nukleozydowymi,
 • diagnostyka i leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, w tym leczenie w ramach programów lekowych terapiami bezinterferonowymi,
 • diagnostyczne biopsje gruboigłowe wątroby.

 

Oddział Okulistyczny z Poddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n. med. Małgorzata Woś
Specjalista Chorób Oczu

Sekretariat
tel. 12 622 95 11

Izba przyjęć
tel. 12 622 93 11

Dyżurka lekarska
tel. 622 93 02

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Jadwiga Kopeć
tel. 12 622 93 58

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 25

Co powinieneś wiedzieć o zwyrodnieniu Plamki Żółtej (AMD)

https://vimeo.com/516603806/ec938dd2b9

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY:

e-mail: oko@zeromski-szpital.pl

Oddział Okulistyczny, jako jedyny w Krakowie i Małopolsce, prowadzi zarówno hospitalizację dzieci jak i dorosłych. Obejmujemy pacjentów kompleksową diagnostyką i leczeniem w ramach Poradni i Oddziału. Posiadamy najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczno-terapeutyczną co pozwala na szeroki zakres działalności. W leczeniu wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki operacyjne i wysokiej klasy materiały medyczne.

Personel medyczny(zarówno pielęgniarski jak i lekarski) posiada wysokie kwalifikacje, które nieustannie podnosi w ramach krajowych, jak i zagranicznych szkoleń oraz konferencji. Lekarze są członkami licznych towarzystw naukowych min. Polskiego Towarzystwa Okulistycznego(PTO), Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO, Europejskiego Towarzystwa Okulistów Dziecięcych(EPOS),Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcji (ESCRS). Niektórzy posiadają tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology, który uzyskali podchodząc do Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego. Jesteśmy autorami licznych publikacji naukowych oraz wystąpień zjazdowych. Współpraca z innymi Ośrodkami, w tym klinicznymi, pozwala na poprawę jakości naszych usług. Staramy się też o wspieranie edukacji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w akcjach typu ”Zdrowooczni” w gminie Kocmyrzów – Luborzyca czy poprzez organizacje szkoleń dla seniorów.

Wykonujemy następujące procedury:

 • laserowe udrożnienie dróg łzowych – przezkanalikowa laserowa dakrocystorhinostomia (LDCR)
 • zabiegi witreoretinalne w schorzeniach siatkówki i ciała szklistego
 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewek zwijalnych
 • zabiegi przeciwjaskrowe
 • rekonstrukcje przedniego odcinka gałki ocznej
 • plastykę aparatu ochronnego oka
 • zabiegi laserowe siatkówki
 • irydotomie i kapsulotomie
 • zabiegi iniekcji doszklistkowych preparatów antyVEGF w schorzeniach AMD, cukrzycy, zakrzepie naczyń siatkówki.

Oddział Okulistyczny powstał w 1960 roku. Jego założycielem jest dr n. med. Eugeniusz Kubatko, wybitny okulista, wieloletni asystent i adiunkt Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Krakowie.

Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Paweł Papież
Specjalista Otolaryngolog

tel.  12 622 92 89

Dyżurka lekarska

tel12 622 93 26

tel.  12 622 93 47

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Joanna Soczówka
Specjalista Anestezji i Intensywnej Terapii

tel.  12 622 94 85

Dyżurka pielęgniarska

tel. 12 622 93 22

Punkt przyjęć

tel.  12 622 93 04

Pracownia VNG i Audiometrii

tel.  12 622 92 83

e-mail: otolar@zeromski-szpital.pl

Oddział Otolaryngologiczny został otwarty we wrześniu 1960 r. Liczył wówczas 60 łóżek. Pierwszym Ordynatorem był doc. dr med. Stefan Sokołowski. W Oddziale wykonuje się pełny zakres operacji otolaryngologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii onkologicznych oraz mikrochirurgii narządu słuchu. Zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej poszerzono o zabiegi częściowego usunięcia krtani w przypadkach nowotworów złośliwych oraz diagnostykę mikroendoskopową krtani.

Od stycznia 2002 r. Oddział liczy 24 łóżek, w tym 7 dziecięcych. W Oddziale istnieje możliwość pobytu jednego z rodziców na warunkach hotelowych.

Oprócz dużych zabiegów operacyjnych wykonywane są zabiegi ,,małego pola” z użyciem technik mikroskopowych oraz diagnostykę audiologiczną i toneurologiczną. Od dwóch lat wykonywane są nowoczesne operacje endoskopowe nosa i zatok. Rozwinięta została diagnostyka i leczenie operacyjne z bezdechu nocnego.

Asystenci Oddziału stale doskonalą techniki operacyjne uczestnicząc systematycznie w szkoleniach organizowanych przez wiodące ośrodki otolaryngologiczne.

W związku z dużym zapotrzebowaniem pacjentów Oddział przygotowuje się wykonywania nowoczesną metodą wszczepu implantów kostnych Baha.

Lekarze:

Lekarze specjaliści

Paweł Papież

Jan Woś

Zbigniew Sobeńko

Piotr Morawski

Renata Kopta

Michał Skóra

Dariusz Sieroń

Łukasz Szymański

 

Rezydenci:

Agnieszka Remjasz-Jurek

Natalia Końska

Anna Bednarz

Justyna Górska

Barbara Kruk

Natalia Rusnarczyk

Tomasz Bryk

 

Oddział Pedriatyczny

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Marta Czubaj-Kowal
Specjalista Chorób Dzieci
Specjalista Kardiolog

tel. 12 622 92 27

 

Sekretariat
tel.  12 622 92 92

 

Izba przyjęć
tel.  12 622 93 99

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 91

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. med. mgr pielęgniarstwa Joanna Kin-Dąbrowska

tel. 12 622 95 27

Dyżurka pielęgniarek

tel. 12 622 93 52/622 93 73

e-mail: pediatria@zeromski-szpital.pl

Oddział Pediatryczny został  utworzony w 1956 r.

Posiada 26 łóżek i podzielony jest na odcinek niemowlęcy, w którym leczone są niemowlęta do drugiego roku życia oraz odcinek dzieci starszych do osiemnastego roku życia.

Z małymi pacjentami mogą przebywać opiekunowie w systemie hotelowym.

W Oddziale pracuje wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski. Wszyscy lekarze posiadają II stopień specjalizacji, a ponadto specjalizację  z alergologii, kardiologii i nefrologii. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie  szerokiego zakresu chorób dziecięcych z ukierunkowaniem na schorzenia kardiologiczne i alergologiczne.

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną tj. kardiomonitory, spirometr, Holter, pulsoksymetry, aparaty EKG i inkubatory.

Jako jeden z nielicznych Oddziałów Pediatrycznych w Polsce w 1998 r. został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie ,, A w naszym Szpitalu jest najlepiej” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Profesjonalna opieka oraz przyjazna i życzliwa atmosfera pozwalają małym pacjentom na szybki powrót do zdrowia.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w zakresie pediatrii i medycyny rodzinnej.

W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 1300 dzieci.

Oddział Urologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Wojciech Gawlas
Specjalista w dziedzinie urologii

Sekretariat tel. 12 622 95 29

Izba przyjęć
tel. 12 622 95 15

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 15

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Sułkowska
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 622 94 29

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 92 41

e-mail: urol@zeromski-szpital.pl

Serdecznie witamy Państwa na stronie naszego Oddziału!

W Oddziale Urologii Szpitala im. Stefana Żeromskiego wykonujemy pełny profil zabiegów w zakresie  urologii, koncentrując się na technikach znikomo inwazyjnych (leczenie metodą endoskopową i laparoskopową).

W ramach Oddziału i Poradni prowadzimy wnikliwą diagnostykę urologiczną, również z wykorzystaniem programu szybkiej ścieżki onkologicznej (DILO).

Wykonujemy operacje laparoskopowego usunięcie gruczołu krokowego (LRP)  z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych, laparoskopowe usunięcie nerki lub samych guzów z pozostawieniem zdrowego miąższu nerki (NSS), laparoskopowe usunięcie pęcherza moczowego.

Chorzy w Oddziale otoczeni są profesjonalną opieką doświadczonego zespołu pielęgniarskiego.  Wszyscy pracujący lekarze posiadają tytuł Fellow of European Board of Urology (FEBU).

Oddział Urologiczny posiada sale 1,2 i 3 osobowe, przez co zapewniony jest komfort podczas hospitalizacji.

Przyoddziałowa sala endoskopowa umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu diagnostycznego i wykonanie drobnych zabiegów urologicznych.

Istnieje możliwość komercyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń urologicznych w ramach Poradni i Oddziału Urologii (cennik świadczeń).

Blok Operacyjny

P.O. Kierownika
lek. Tatiana Bartoszewska
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. 12 622 95 00

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Elżbieta Michałowska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
tel. 12 622 93 72

e-mail: traktop@zeromski-szpital.pl

Trakt Operacyjny jako odrębna jednostka powstał w 1957 r. Pierwotnie były to dwie sale ,,czyste” i jedna ,,ropna”. Na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia  jedno z pomieszczeń zaadaptowano na potrzeby utworzenia jeszcze jednej, dodatkowej sali operacyjnej przeznaczonej do tzw. ,,drobnych zabiegów chirurgicznych”. W 2003 r. rozpoczęto generalną modernizację zgodnie ze standardami Unii Europejskiej z podziałem na strefy czystą, jałową i brudną. Obecnie Trakt Operacyjny liczy sześć  nowoczesnych sal operacyjnych na najwyższym europejskim poziomie, zarówno pod względem wykończenia pomieszczeń, jak i wyposażenia. Wszystkie sale operacyjne posiadają nawiew laminarny, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne oraz najnowsze wyposażenie elektrochirurgiczne i laparoskopowe. System stołów operacyjnych z wymiennymi blatami umożliwia płynną zmianę operowanych pacjentów. W bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyjnych zlokalizowana jest Sala Wybudzeniowa z sześcioma, w pełni wyposażonymi, stanowiskami do pełnego wybudzenia pooperacyjnego. W ciągu roku wykonywanych jest ok. 6500 zabiegów planowych i ,,ostrych” z Oddziałów: Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Ginekologii, Urologii, Chirurgii Dzieci, Otolaryngologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Apteka szpitalna

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

specjalista farmacji szpitalnej

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej

mgr farm. Michał Steczko

tel.fax12 622 93 29

Księgowość

tel. 12 622 94 05

Dział leków gotowych

tel. 12 622 92 23

Dział leków recepturowych i aptecznych

tel. 12 622 93 23

Dział programów lekowych i wyrobów medycznych

tel. 12 622 93 27

Dział płynów infuzyjnych, żywienia oraz antyseptyków

tel. 12 622 93 36

 

e-mail: apteka@zeromski-szpital.pl

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, Good Manufacturing Practice (GMP), Standardy Jakościowe Żywienia Pozajelitowego, Farmakopei XI oraz wewnętrzne procedury opracowane w Aptece.

W Aptece Szpitalnej znajduję się Sekcja Leków Gotowych, która zaopatruje w produkty lecznicze 18 Oddziałów Szpitalnych, Poradnie Specjalistyczne oraz Pracownie. Dodatkowo znajduje się również Sekcja Leków Recepturowych wraz z Boksem Aseptycznym, Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Sekcja Programów Terapeutycznych, oraz Sekcja Wyrobów Medycznych. Apteka Szpitalna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:35.

Rolą Apteki Szpitalnej jest nie tylko dystrybucja leków na Oddziały Szpitalne i zapewnienie pacjentom produktów leczniczych o najwyższej jakości, ale również prowadzenie gospodarki lekiem w szerokim tego słowa znaczeniu. Zespół Apteki Szpitalnej bierze czynny udział w usprawnieniu, zoptymalizowania gospodarki lekiem oraz racjonalizacji farmakoterapii. Kierownik Apteki Szpitalnej wraz z pracownikami bierze czynny udział w działalności .m.in. Zespołu ds. Farmakoterapii i Antybitykoterapii, Zespołu ds. Żywienia, Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Akredytacji, Zespołu ds. Odleżyn oraz biorą aktywny udział w Badaniach Klinicznych.

W Aptece Szpitalnej prowadzone są również praktyki wakacyjne dla studentów farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji.

Pracownicy Apteki Szpitalnej są członkami m.in. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego PTFarm, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Żywienia Klinicznego i Metabolicznego. Biorą udział w krajowych i zagranincznych konferencjach, zjazdach, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Personel:

 • mgr farm. Justyna Baćko
 • mgr farm. Agnieszka Wencel
 • mgr farm. Justyna Stępińska
 • tech. farm.Karolina Kawalec
 • tech. farm. Monika Sarama
 • tech.farm. Izabela Dziwota – Wojtasik
 • tech. farm. Ewa Grzybowska
 • tech.farm. Ewa Kostecka – Skowronek
 • tech. farm. Marta Majewska
 • tech. farm. Katarzyna Pajor – Seremak
 • Małgorzata Warias-Sławoszewska, pomoc apteczna
 • Katarzyna Luty- referent
 • Teresa Samek – pomoc apteczna
Font Resize
Wysoki kontrast