Kariera

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Szpitalu:

SPECJALISTA DS. KADROWO -PŁACOWYCH

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni specjalistę ds. kadrowo – płacowych.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżącej  kompleksowej obsługi kadrowo – płacowej, w tym w szczególności: naliczanie i sporządzanie list płac dla grupy pracowników, rozliczanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie dokumentacji personalnej,

 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim z zakresu obsługi rezydentur i staży,

 • opracowanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw płacowych we współpracy z radcą prawnym,

 • sporządzanie raportów, analiz i wymaganej sprawozdawczości,

 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,
 • nadzór nad ewidencją czasu pracy..

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie

 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • biegła znajomość prawa pracy, zasady rozliczenia czasu pracy, kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych i umów zleceń,

 • praktyczna znajomość zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych,

 • umiejętność tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

 • umiejętność sporządzania dokumentacji PIT, sprawozdań (GUS,PEFRON,Płatnik),

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel,

 • mile widziana znajomość systemu kadrowo-płacowego Info-Medica.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego,

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole,

 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV z klauzurą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e mail:mchrobak@zeromski-szpital.pl

PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZE

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie zatrudni osoby na:

stanowisko: Pielęgniarka / Pielęgniarz

miejsce wykonywania zawodu: Oddział Chirurgii Dzieci, Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej; Oddział Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej; Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii; Oddział Neurologiczny z Poddziałem Leczenia Udarów Mózgu; Blok Operacyjny.

rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę / umowa zlecenie / kontrakt. Pełny wymiar czasu pracy. Praca w systemie zmianowym.

wysokość wynagrodzenia: Według Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

wymagania pracodawcy: Wykształcenie min. średnie medyczne w zakresie pielęgniarstwa; Aktualne prawo wykonywania zawodu; Samodzielności i skrupulatność; Dobra organizacja pracy; Dyspozycyjność; Umiejętność pracy pod presją czasu; Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole. Wymagane dokumenty: CV; dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe kandydata; opisany  przebieg pracy zawodowej.

kontakt: P.o. Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Elżbieta Fik tel.  12-622-95-94  kadry@zeromski-szpital.pl

LEKARZE INTERNIŚCI I KARDIOLODZY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni od zaraz  lekarzy specjalistów: internistów i kardiologów  (lub w trakcie specjalizacji).

Oferujemy pracę w komfortowych warunkach.

Oczekiwania:
– komunikatywność w kontaktach z pacjentami
– umiejętność obsługi komputera

– prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

Oferujemy:
– pracę w komfortowych warunkach
– możliwość rozwoju i poszerzenia doświadczenia zawodowego
– udział w profesjonalnych szkoleniach
– atrakcyjne wynagrodzenie (około 21 tys. dla specjalisty) .

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym  w wersji elektronicznej email: kadry@zeromski-szpital.pl lub kontakt telefoniczny 12 622 95 46.

PIELĘGNIARKI INSTRUMENTARIUSZKI

STANOWISKO :  Pielęgniarki instrumentariuszki

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę (pełny etat), umowa zlecenie, kontrakt.

MIEJSCE PRACY: Blok Operacyjny

WYMAGANIA:  – licencjat pielęgniarstwa,

– prawo wykonywania zawodu,

– minimum kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa operacyjnego,

– umiejętność obsługi komputera,

– prowadzenie dokumentacji medycznej,

– umiejętność pracy w zespole,

– dobra organizacja pracy,

– sumienność.

 

OFERUJEMY :  – wynagrodzenie wg/ ustawy,

– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowej,

– karta multisport,

– kasa zapomogowo- pożyczkowa,

– koleżeńska atmosfera w pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr: kadry@zeromski-szpital.pl i P.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – efik@zeromski-szpital.pl.

Lekarz chirurg - Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej

Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie poszukuje

Asystenta – lekarza ze specjalizacją w zakresie chirurgii ogólnej

Wymagania:

 • tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej
 • elastyczne godziny pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę według międzynarodowych procedur i standardów medycznych związanych z opieką nad pacjentem

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać na adres e-mailowy:

kadry@zeromski-szpital.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi.

Pielęgniarka do Pracowni Tomografii Komputerowej

Poszukujemy Pielęgniarek do Pracowni Tomografii Komputerowej

Chętnie zatrudnimy osoby, które posiadają:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • brak przeciwwskazań do pracy przy źródłach promieniowania jonizującego,

 • doświadczenie w pracy w pracowni tomografii komputerowej – dodatkowy atut,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość obsługi komputera.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji;

 • wyzwania zawodowe i samodzielność w działaniu,

 • pracę zmianową, która pozwoli na realizację innych aktywności,

 • umowę o pracę bądź współpracę w formie kontraktu gospodarczego, umowy zlecenie,

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie wywiadu medycznego pod kątem braku przeciwwskazań do wykonania badania tomograficznego,

 • podawanie środków kontrastowych do badań tomograficznych zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi,

 • podejmowanie odpowiednich działań na wypadek wystąpienia reakcji niepożądanych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z

P.o.Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  e-mail: efik@zeromski-szpital.pl;

nr tel. 12 622 95 94

Lekarz neonatolog

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z:

 

Lekarzem neonatologiem; pediatrą

Lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach neonatologii

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Lek. Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, 502084286; e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

 

Lekarz internista

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

przyjmie niezwłocznie do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych lekarza internistę lub lekarza/rezydenta chcącego specjalizować się w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza posiadającego specjalizację z pokrewnych dziedzin medycyny.

Forma zatrudnienia dowolna, a warunki do omówienia na miejscu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Kadr:

nr tel: 12 622 93 13; 12 622 94 56

e- mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z medycyny ratunkowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, solidne stawki dyżurowe, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Kadr:

nr tel. 12 622 93 13; 12 622 95 46

e-mail:

kadry@zeromski-szpital.pl

Lekarz : Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

nawiąże współpracę z lekarzami chętnymi do przyjmowania dzieci w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Działem Kadr

tel. 12 622 95 46; 12 622 93 13

e-mail kadry@zeromski-szpital.pl

Lekarz pediatra

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z

Lekarzem pediatrą

lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach pediatrii

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Lek.Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Staże, praktyki studenckie, wolontariat

Staż specjalizacyjny

Lekarze ubiegający się o staż w ramach odbywanej specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z ordynatorem oddziału/kierownikiem komórki organizacyjnej, w której staż będzie realizowany oraz potwierdzenia wolnego terminu w sekretariacie oddziału/komórki organizacyjnej – na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście na Dziennik Podawczy ( Sekretariat Dyrektora Szpitala, korytarz w holu głównym szpitala), bądź przesłanie pocztą – na 14 dni przed rozpoczęciem stażu – wniosku do Dyrektora Szpitala, zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia ( 2 egzemplarze). Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 93 13, 12 622 93 48, 12 622 92 66

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Regulamin stażu

Praktyki studenckie

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły).

Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią.

Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 92 46

e-mail: dop@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Regulamin praktyk

1_Oświadczenie Covid19

2_Podanie o praktykę

3_Oświadczenie

4_Upoważnienie

Wolontariat lub staż z Urzędu Pracy

Osoby zainteresowane wolontariatem lub stażem dla bezrobotnych finansowanym z Urzędu Pracy, chcące zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, proszone są o złożenie do Działu Zatrudnienia i Płac Szpitala na 30 dni przed planowanym terminem wykonywania świadczeń, podania do Dyrektora Szpitala po potwierdzeniu przez kierownika danej komórki o przyjęcie na wolontariat/staż z Urzędu Pracy.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu następuje po podpisaniu umowy wolontariuszem, w ramach stażu – po podpisaniu umowy z Urzędem.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

e-mail:kadry@zeromski-szpital; place@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Wniosek R7

Klauzula RODO

Empty section. Edit page to add content here.