Kariera

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Szpitalu:

Technik Elektroradiologii

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z:

Technikiem Elektroradiologii

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie, ukończone policealne studium zawodowe lub technikum – preferowane wykształcenie licencjackie lub magisterskie z zakresu elektroradiologii;
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku technika elektroradiologii;
 • Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenodiagnostyka klasyczna i tomografia komputerowa);
 • Dobra znajomość obsługi komputera MS Office;
 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, podzielność uwagi, komunikatywność, solidność i dyspozycyjność.

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Dział Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej:diagobraz@zeromski-szpital.pl

 

Lekarz neonatolog

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z:

 

Lekarzem neonatologiem; pediatrą

Lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach neonatologii

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Lek. Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, 502084286; e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Lek. Katarzyna Turek-Fornelska- zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl

 

Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość prawa pracy, zasady rozliczenia czasu pracy, kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych i umów zleceń,
 • praktyczna znajomość zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych,
 • umiejętność tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji PIT, sprawozdań (GUS,PEFRON,Płatnik),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • mile widziana znajomość systemu kadrowo-płacowego Info-Medica.

Główne obowiązki:

 • kierowanie pracą podległego działu,
 • nadzorowanie obsługi kadrowo-płacowej,
 • wsparcie merytoryczne zespołu przez aktywne uczestnictwo w rozwiązaniu spraw związanych z prawem pracy,
 • przygotowanie raportów dla potrzeb pracodawcy,
 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim z zakresu obsługi rezydentur i staży,
 • opracowanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw kadrowo-płacowych we współpracy z radcą prawnym,
 • sporządzanie raportów, analiz i wymaganej sprawozdawczości,
 • nadzór nad przygotowaniem konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny,
 • nadzór nad obsługą dokumentacji związaną z zawieraniem umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych wraz z ich rozliczaniem,
 • nadzór nad sporządzaniem deklaracji do Urzędu Skarbowego, GUS, PEFRON,
 • nadzór nad ewidencją czasu pracy,
 • nadzór nad rozliczaniem wynagrodzeń i zasiłków,
 • nadzór nad sporządzaniem listy wypłat i przelewów,
 • współpraca z zarządem oraz z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV z klauzurą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści :Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 9 UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).na adres e-mail: kadry@zeromski-szpital.p

 

Specjalista ds. zamówień publicznych/Referent ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych/Referent ds. zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w specjalizacji stanowiska po stronie zamawiającego (wymóg dla specjalisty ds. zamówień publicznych),
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • samodzielność, dyspozycyjność, sumienność i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • studia i szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Główne obowiązki:

 • zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządzanie dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań, przygotowanie projektu ogłoszenia i jego publikacja, kontrola poprawności innych dokumentów, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza, udział w procedurach związanych z rozpatrywaniem odwołań, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji postępowań,
 • prowadzenie rejestrów postępowań i umów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji –  RODO w ogłoszeniu o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Zamówień Publicznych  –  tel. 12 622 94 13; e-mail: iwolnicka@zeromski-szpital.pl

Technik radiologii

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie nawiąże stałą współpracę z technikami elektroradiologii

Wymagania:

– ukończone minimum studium radiologii,

– posiadanie certyfikatu ukończenia kursu ochrony radiologicznej pacjenta,

– umiejętność samodzielnego wykonywania badań na aparaturze cyfrowej RTG,

– umiejętność samodzielnego wykonywania badań na tomografie komputerowym wielonarządowym,

– znajomość systemu informatycznego RIS PACS.

Oferujemy elastyczny system zatrudnienia (umowa o pracę lub kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Kadr i Płac  –  tel. 12 622 95 46; e-mail: kadry@zermski-szpital.pl; jnajder@zeromski-szpital.pl

Technik farmaceutyczny

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe, ukończona szkoła policealna w zawodzie technik farmaceutyczny,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – nr tel. 12 622  95 46 lub 12 622 93 27; e- mail:kadry@zeromski-szpital.pl; apteka@zeromski-szpital.pl;msteczko@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie, os. Na Skarpie 66 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie, os. Na Skarpie 66. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lekarz internista

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

przyjmie niezwłocznie do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych lekarza internistę lub lekarza/rezydenta chcącego specjalizować się w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza posiadającego specjalizację z pokrewnych dziedzin medycyny.

Forma zatrudnienia dowolna, a warunki do omówienia na miejscu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Lekarzem Kierującym Oddziałem Chorób Wewnętrznych

lek. med. Lechem Kucharskim email: lkucharski@zeromski-szpital.pl

Lekarz neurolog

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

przyjmie niezwłocznie do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych lekarza neurologa do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Forma zatrudnienia dowolna, a warunki do omówienia na miejscu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Lekarzem Kierującym Oddziałem : dr n.med. Renatą Czekaj: 12 622 95 51

 e- mail: rczekaj@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z chirurgii ogólnej/urazowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poszukujemy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece całodobowej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby  zainteresowane proszone są o kontakt z  Lekarzem Kierującym Oddziałem SOR-u:

tel. 12 622 94 15; e-mail  llitwa@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z medycyny ratunkowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poszukujemy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece całodobowej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Lekarzem Kierującym Oddziałem SOR-u:

tel. 12 622 94 15; e-mail  llitwa@zeromski-szpital.pl

Lekarz : Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

nawiąże współpracę z lekarzami chętnymi do przyjmowania dzieci w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Działem Kadr

tel. 12 622 95 46; 12 622 93 13

e-mail kadry@zeromski-szpital.pl

Pielęgniarki

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni pielęgniarki w oddziałach szpitalnych i poradniach.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w oddziałach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i miłej atmosferze
 • możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Obydwie formy zatrudnienia umożliwiają kontynuację kształcenia zawodowego, oddelegowanie na kursy i szkolenia w ramach płatnego czasu pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – nr tel. 12 622  95 46 lub 12 622 93 13; e- mail:kadry@zeromski-szpital.pl; jnajder@zeromski-szpital.pl

Lekarz pediatra

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z

Lekarzem pediatrą

lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach pediatrii

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail: jnajder@zeromski-szpital.pl

Lek. Katarzyna Turek – Fornelska – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl

Lek.Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Staże, praktyki studenckie, wolontariat

Uwaga!

Ze względu na stan pandemii, informujemy, że nie ma możliwości odbycia w naszym Szpitalu indywidualnych praktyk realizowanych poza porozumieniem między Szpitalem a Uczelnią.

 

Staż specjalizacyjny

Lekarze ubiegający się o staż w ramach odbywanej specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z ordynatorem oddziału/kierownikiem komórki organizacyjnej, w której staż będzie realizowany oraz potwierdzenia wolnego terminu w sekretariacie oddziału/komórki organizacyjnej – na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście na Dziennik Podawczy ( Sekretariat Dyrektora Szpitala, korytarz w holu głównym szpitala), bądź przesłanie pocztą – na 14 dni przed rozpoczęciem stażu – wniosku do Dyrektora Szpitala, zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia ( 2 egzemplarze). Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 93 13, 12 622 93 48, 12 622 92 66

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Staż specjalizacyjny

Porozumienie-ws-stażu-kierunkowego NOWY

Regulamin stażu

Praktyki studenckie

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły). Praktyki są odpłatne.

Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią.

Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 94 33, 622 94 57

e-mail: place@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Podanie o praktyki

Regulamin praktyk

Wolontariat lub staż z Urzędu Pracy

Osoby zainteresowane wolontariatem lub stażem dla bezrobotnych finansowanym z Urzędu Pracy, chcące zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, proszone są o złożenie do Działu Zatrudnienia i Płac Szpitala na 30 dni przed planowanym terminem wykonywania świadczeń, podania do Dyrektora Szpitala po potwierdzeniu przez kierownika danej komórki o przyjęcie na wolontariat/staż z Urzędu Pracy.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu następuje po podpisaniu umowy wolontariuszem, w ramach stażu – po podpisaniu umowy z Urzędem.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

e-mail:kadry@zeromski-szpital; place@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Wniosek R7

porozumienie staze kierunkowe wzór

Klauzula RODO

Szanowni Państwo, celem wzięcia w udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie w CV, następującej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie, przy os. Na Skarpie 66, danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnie prowadzonej rekrutacji.”

Jeżeli chcą Państwo aby CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę, prosimy umieścić w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie, przy os. Na Skarpie 66, danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”

W każdym czasie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl.

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Państwo wyrazili wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych.  Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuży niż 6 miesięcy od momentu przesłania zgłoszenia, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu przesłania zgłoszenia.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: kadry@zeromski-szpital.pl

Font Resize
Wysoki kontrast