Kariera

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Szpitalu:

ELEKTRYK - TELETECHNIK ( MOŻLIWA PRACA DLA EMERYTA)

ELEKTRYK – TELETECHNIK ( MOŻLIWA PRACA DLA EMERYTA)

Zakres obowiązków:

– wykonywanie przeglądów, pomiarów i inspekcji urządzeń oraz instalacji budynkowych,

– przeprowadzanie diagnostyki i napraw systemów elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych oraz teleinformatycznych,

– usuwanie awarii zgłaszanych przez personel szpitala, wykonywanie prac remontowych.

Wymagania formalne:
– wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne/elektryczne,
– uprawnienia SEP do 1 kV kategorii E, mile widziane uprawnienia D do wykonywania pomiarów,
– podstawowa znajomość budowy i działania urządzeń elektrycznych, ogólna znajomość budowy i funkcjonowania sieci teleinformatycznych

– doświadczenie w zawodzie

Oferujemy:

Umowę o pracę

Stabilne warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie: płaca zasadnicza + dodatek stażowy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie na adres:

sekcjaelektryczna@zeromski-szpital.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-624 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-624 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie ostatniego zdania w oświadczeniu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-624 Kraków, dane.osobowe@zeromski-szpital.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Pielęgniarka do Pracowni TK

Poszukujemy Pielęgniarek do Pracowni Tomografii Komputerowej

Chętnie zatrudnimy osoby, które posiadają:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • brak przeciwwskazań do pracy przy źródłach promieniowania jonizującego,

 • doświadczenie w pracy w pracowni tomografii komputerowej – dodatkowy atut,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość obsługi komputera.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji;

 • wyzwania zawodowe i samodzielność w działaniu,

 • pracę zmianową, która pozwoli na realizację innych aktywności,

 • umowę o pracę bądź współpracę w formie kontraktu gospodarczego, umowy zlecenie,

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie wywiadu medycznego pod kątem braku przeciwwskazań do wykonania badania tomograficznego,

 • podawanie środków kontrastowych do badań tomograficznych zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi,

 • podejmowanie odpowiednich działań na wypadek wystąpienia reakcji niepożądanych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z mgr Karoliną Pilch, koordynatorem w Dziale Diagnostyki Obrazowej; e-mail: kpilch@zeromski-szpital.pl; 12 622 95 73.

Lekarz neonatolog

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z:

 

Lekarzem neonatologiem; pediatrą

Lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach neonatologii

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Lek. Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, 502084286; e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Lek. Katarzyna Turek-Fornelska- zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl

 

Lekarz internista

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

przyjmie niezwłocznie do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych lekarza internistę lub lekarza/rezydenta chcącego specjalizować się w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza posiadającego specjalizację z pokrewnych dziedzin medycyny.

Forma zatrudnienia dowolna, a warunki do omówienia na miejscu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Lekarzem Kierującym Oddziałem Chorób Wewnętrznych

lek. med. Lechem Kucharskim e-mail: lkucharski@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z chirurgii ogólnej/urazowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poszukujemy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece całodobowej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby  zainteresowane proszone są o kontakt z  Lekarzem Kierującym Oddziałem SOR-u:

tel. 12 622 94 15; e-mail  llitwa@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z medycyny ratunkowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poszukujemy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece całodobowej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Lekarzem Kierującym Oddziałem SOR-u:

tel. 12 622 94 15; e-mail  llitwa@zeromski-szpital.pl

Lekarz : Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

nawiąże współpracę z lekarzami chętnymi do przyjmowania dzieci w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Działem Kadr

tel. 12 622 95 46; 12 622 93 13

e-mail kadry@zeromski-szpital.pl

Pielęgniarki

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni pielęgniarki w oddziałach szpitalnych i poradniach.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w oddziałach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i miłej atmosferze
 • możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Obydwie formy zatrudnienia umożliwiają kontynuację kształcenia zawodowego, oddelegowanie na kursy i szkolenia w ramach płatnego czasu pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – nr tel. 12 622  95 46 lub 12 622 93 13; e- mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Lekarz pediatra

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z

Lekarzem pediatrą

lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach pediatrii

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

 

Lek. Katarzyna Turek – Fornelska – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl

Lek.Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Staże, praktyki studenckie, wolontariat

Staż specjalizacyjny

Lekarze ubiegający się o staż w ramach odbywanej specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z ordynatorem oddziału/kierownikiem komórki organizacyjnej, w której staż będzie realizowany oraz potwierdzenia wolnego terminu w sekretariacie oddziału/komórki organizacyjnej – na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście na Dziennik Podawczy ( Sekretariat Dyrektora Szpitala, korytarz w holu głównym szpitala), bądź przesłanie pocztą – na 14 dni przed rozpoczęciem stażu – wniosku do Dyrektora Szpitala, zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia ( 2 egzemplarze). Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 93 13, 12 622 93 48, 12 622 92 66

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Staż specjalizacyjny

Porozumienie staż kierunkowy aktualne na dzień 31.12.2022

Regulamin stażu

Praktyki studenckie

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły). Praktyki są odpłatne.

Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią.

Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 92 46

e-mail: dop@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Regulamin praktyk

1_Oświadczenie Covid19

2_Podanie o praktykę

3_Oświadczenie

4_Upoważnienie

Wolontariat lub staż z Urzędu Pracy

Osoby zainteresowane wolontariatem lub stażem dla bezrobotnych finansowanym z Urzędu Pracy, chcące zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, proszone są o złożenie do Działu Zatrudnienia i Płac Szpitala na 30 dni przed planowanym terminem wykonywania świadczeń, podania do Dyrektora Szpitala po potwierdzeniu przez kierownika danej komórki o przyjęcie na wolontariat/staż z Urzędu Pracy.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu następuje po podpisaniu umowy wolontariuszem, w ramach stażu – po podpisaniu umowy z Urzędem.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

e-mail:kadry@zeromski-szpital; place@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Wniosek R7

Klauzula RODO

Szanowni Państwo, celem wzięcia w udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie w CV, następującej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie, przy os. Na Skarpie 66, danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnie prowadzonej rekrutacji.”

Jeżeli chcą Państwo aby CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę, prosimy umieścić w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie, przy os. Na Skarpie 66, danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”

W każdym czasie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl.

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Państwo wyrazili wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych.  Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuży niż 6 miesięcy od momentu przesłania zgłoszenia, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu przesłania zgłoszenia.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: kadry@zeromski-szpital.pl

Font Resize
Wysoki kontrast