Kariera

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Szpitalu:

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

INSPEKTOR- SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

Zakres obowiązków:

 • rozliczanie i sprawozdawanie w ramach programu ZUS Płatnik,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą Pracowniczych Programów Kapitałowych,
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych oraz pozostałych nieobecności,
 • obsługa programu rejestracji czasu pracy,
 • weryfikacja grafików, harmonogramów czasu pracy w systemie kadrowo-płacowym oraz medycznym,
 • ewidencja zmian w zakresie personelu w Portalu Świadczeniodawcy (NFZ),
 • prowadzenie akt osobowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub  wyższe – w zakresie ZZL, prawa lub administracji,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel),
 • praktyczna znajomość prawa pracy, zagadnień ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • zdolności analityczne,
 • dokładność, samodzielność, entuzjazm, dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pozwalająca realizować cele i dotrzymywać wyznaczonych terminów,
 • komunikatywność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • wsparcie merytoryczne i wdrożenie na stanowisku,
 • pracę w godzinach 7:30 – 15:05,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole.

Szczegółowe informacje:

Dział Kadr i Płac

tel. 12 622 95 46

mchrobak@zeromski-szpital.pl;

Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • preferowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe (po stronie zamawiającego),
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • samodzielność, sumienność i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Główne obowiązki:

 • zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. sporządzanie dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań, przygotowanie projektu umowy,  przygotowanie projektu ogłoszenia i jego publikacja, kontrola poprawności innych dokumentów, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza, udział w procedurach związanych z rozpatrywaniem odwołań, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji postępowań,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymiar etatu: 1,00 (pełen), termin zatrudnienia: od 1.08.2021 r, rodzaj umowy: na czas nieokreślony, poprzedzona umową na 3-miesięczny okres próbny.

Szczegółowe informacje:

Dział Kadr i Płac

tel. 12 622 95 46

kadry@zeromski-szpital.pl;

mchrobak@zeromski-szpital.pl;

iwolnicka@zeromski-szpital.pl

Specjalista chorób zakaźnych; Lekarz Internista

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

przyjmie do pracy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym lekarza specjalistę chorób zakaźnych lub lekarza/rezydenta chcącego specjalizować się w zakresie chorób zakaźnych lub lekarza posiadającego specjalizację z pokrewnych dziedzin medycyny; lekarza internistę.

Forma zatrudnienia dowolna, a warunki do omówienia na miejscu.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Termin rozpoczęcia:
 • od zaraz
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Lekarzem Kierującym Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym  lek. med. Piotr Meryk tel.  12 622 92 40,  12 622 94 03  e-mail: pmeryk@zeromski-szpital.pl
lub   Lek. Katarzyna Turek-Fornelska- zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl
lub   Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Pielęgniarka do Pracowni TK

Poszukujemy Pielęgniarek do Pracowni Tomografii Komputerowej

Chętnie zatrudnimy osoby, które posiadają:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • brak przeciwwskazań do pracy przy źródłach promieniowania jonizującego,

 • doświadczenie w pracy w pracowni tomografii komputerowej – dodatkowy atut,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość obsługi komputera.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji;

 • wyzwania zawodowe i samodzielność w działaniu,

 • pracę zmianową, która pozwoli na realizację innych aktywności,

 • umowę o pracę bądź współpracę w formie kontraktu gospodarczego, umowy zlecenie,

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie wywiadu medycznego pod kątem braku przeciwwskazań do wykonania badania tomograficznego,

 • podawanie środków kontrastowych do badań tomograficznych zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi,

 • podejmowanie odpowiednich działań na wypadek wystąpienia reakcji niepożądanych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z mgr Karoliną Pilch, koordynatorem w Dziale Diagnostyki Obrazowej; e-mail: kpilch@zeromski-szpital.pl; 12 622 95 73.

Technik Elektroradiologii

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z:

Technikiem Elektroradiologii

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie, ukończone policealne studium zawodowe lub technikum – preferowane wykształcenie licencjackie lub magisterskie z zakresu elektroradiologii;
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku technika elektroradiologii;
 • Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenodiagnostyka klasyczna i tomografia komputerowa);
 • Dobra znajomość obsługi komputera MS Office;
 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, podzielność uwagi, komunikatywność, solidność i dyspozycyjność.

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Dział Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej:diagobraz@zeromski-szpital.pl

 

Lekarz neonatolog

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z:

 

Lekarzem neonatologiem; pediatrą

Lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach neonatologii

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

Lek. Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, 502084286; e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Dział Kadr i Płac, tel. 12 622 95 46, e-mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Lek. Katarzyna Turek-Fornelska- zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl

 

Technik radiologii

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie nawiąże stałą współpracę z technikami elektroradiologii

Wymagania:

– ukończone minimum studium radiologii,

– posiadanie certyfikatu ukończenia kursu ochrony radiologicznej pacjenta,

– umiejętność samodzielnego wykonywania badań na aparaturze cyfrowej RTG,

– umiejętność samodzielnego wykonywania badań na tomografie komputerowym wielonarządowym,

– znajomość systemu informatycznego RIS PACS.

Oferujemy elastyczny system zatrudnienia (umowa o pracę lub kontrakt).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Kadr i Płac  –  tel. 12 622 95 46; e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Technik farmaceutyczny

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe, ukończona szkoła policealna w zawodzie technik farmaceutyczny,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet socjalny.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – nr tel. 12 622  95 46 lub 12 622 93 27; e- mail:kadry@zeromski-szpital.pl; apteka@zeromski-szpital.pl;msteczko@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie, os. Na Skarpie 66 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie, os. Na Skarpie 66. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lekarz internista

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

przyjmie niezwłocznie do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych lekarza internistę lub lekarza/rezydenta chcącego specjalizować się w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza posiadającego specjalizację z pokrewnych dziedzin medycyny.

Forma zatrudnienia dowolna, a warunki do omówienia na miejscu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Lekarzem Kierującym Oddziałem Chorób Wewnętrznych

lek. med. Lechem Kucharskim e-mail: lkucharski@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z chirurgii ogólnej/urazowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poszukujemy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece całodobowej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby  zainteresowane proszone są o kontakt z  Lekarzem Kierującym Oddziałem SOR-u:

tel. 12 622 94 15; e-mail  llitwa@zeromski-szpital.pl

Lekarz-specjalista z medycyny ratunkowej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

poszukuje lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej , chirurgii ogólnej lub urazowej , specjalistów chorób wewnętrznych lub innych spełniających wymogi ustawy o lekarzu systemu PRM do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poszukujemy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece całodobowej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Lekarzem Kierującym Oddziałem SOR-u:

tel. 12 622 94 15; e-mail  llitwa@zeromski-szpital.pl

Lekarz : Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

nawiąże współpracę z lekarzami chętnymi do przyjmowania dzieci w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, dowolna forma zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Działem Kadr

tel. 12 622 95 46; 12 622 93 13

e-mail kadry@zeromski-szpital.pl

Pielęgniarki

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni pielęgniarki w oddziałach szpitalnych i poradniach.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w oddziałach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i miłej atmosferze
 • możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Obydwie formy zatrudnienia umożliwiają kontynuację kształcenia zawodowego, oddelegowanie na kursy i szkolenia w ramach płatnego czasu pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – nr tel. 12 622  95 46 lub 12 622 93 13; e- mail:kadry@zeromski-szpital.pl

Lekarz pediatra

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
nawiążę współpracę od zaraz z

Lekarzem pediatrą

lekarzem z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach pediatrii

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Termin rozpoczęcia:

 • Od zaraz

Szczegółowe informacje:

 

Lek. Katarzyna Turek – Fornelska – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 12 622 95 95, e-mail: kturek@zeromski-szpital.pl

Lek.Teresa Bujny – Lekarz Kierujący Oddziałem Noworodków, tel. 12 622 92 73, e-mail: tbujny@zeromski-szpital.pl

Staże, praktyki studenckie, wolontariat

Staż specjalizacyjny

Lekarze ubiegający się o staż w ramach odbywanej specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z ordynatorem oddziału/kierownikiem komórki organizacyjnej, w której staż będzie realizowany oraz potwierdzenia wolnego terminu w sekretariacie oddziału/komórki organizacyjnej – na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście na Dziennik Podawczy ( Sekretariat Dyrektora Szpitala, korytarz w holu głównym szpitala), bądź przesłanie pocztą – na 14 dni przed rozpoczęciem stażu – wniosku do Dyrektora Szpitala, zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia ( 2 egzemplarze). Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 93 13, 12 622 93 48, 12 622 92 66

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Staż specjalizacyjny

Porozumienie-ws-stażu-kierunkowego NOWY

Regulamin stażu

Praktyki studenckie

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły). Praktyki są odpłatne.

Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią.

Szpital nie akceptuje porozumień wystawianych przez jednostki zewnętrzne.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel: 12 622 92 46

e-mail: dop@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Regulamin praktyk

1_Oświadczenie Covid19

2_Podanie o praktykę

3_Oświadczenie

4_Upoważnienie

Wolontariat lub staż z Urzędu Pracy

Osoby zainteresowane wolontariatem lub stażem dla bezrobotnych finansowanym z Urzędu Pracy, chcące zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, proszone są o złożenie do Działu Zatrudnienia i Płac Szpitala na 30 dni przed planowanym terminem wykonywania świadczeń, podania do Dyrektora Szpitala po potwierdzeniu przez kierownika danej komórki o przyjęcie na wolontariat/staż z Urzędu Pracy.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu następuje po podpisaniu umowy wolontariuszem, w ramach stażu – po podpisaniu umowy z Urzędem.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

e-mail:kadry@zeromski-szpital; place@zeromski-szpital.pl

Załączniki:

Wniosek R7

POROZUMIENIE -STAŻ KIERUNKOWY

Klauzula RODO

Szanowni Państwo, celem wzięcia w udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie w CV, następującej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie, przy os. Na Skarpie 66, danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnie prowadzonej rekrutacji.”

Jeżeli chcą Państwo aby CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę, prosimy umieścić w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie, przy os. Na Skarpie 66, danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”

W każdym czasie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl.

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Państwo wyrazili wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych.  Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuży niż 6 miesięcy od momentu przesłania zgłoszenia, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu przesłania zgłoszenia.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: kadry@zeromski-szpital.pl

Font Resize
Wysoki kontrast