Oddział chirurgii dzieci

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Maria Wieczorek-Grohman
Specjalista Chirurgii Dziecięcej
Specjalista Urologii Dziecięcej

Sekretariat tel. 12 622 94 38

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 63

Poradnia Chirurgii Dzieci tel. 12 622 92 43

Rejestracja:  tel. 12 622 94 04

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Pielak
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 94 28  

Dyżurka pielęgniarek:
tel. 12 622 92 28

e-mail: chdzieci@zeromski-szpital.pl

W Oddziale wykonuje się zabiegi zakresie Chirurgii Dziecięcej Ogólnej, Urazowej i Urologii Dziecięcej. Oddział posiada 17 łóżek, w tym trzy sale jednoosobowe oraz Salę Wzmożonego Nadzoru wyposażoną w aparaturę medyczną pozwalającą na stałe monitorowanie funkcji życiowych. Oprócz tradycyjnych metod operacyjnych, wykonywane są zabiegi metodą laparoskopową, zabiegi endoskopowe układu pokarmowego i moczowego. Wyposażenie Oddziału pozwala na zaopatrywanie urazów układu kostno-stawowego zgodnie z najwyższymi standardami. Poradnia Chirurgii Dzieci realizuje świadczenia medyczne o charakterze konsultacyjnym i zabiegowym, a pacjenci po zabiegach urologicznych pozostają dodatkowo pod opieką Poradni Nefrologicznej dla dzieci. Dzięki przekazaniu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy najnowszej generacji aparatury medycznej tj. aparatu do badań ultrasonograficznych, zestawu do wykonywania badań urodynamicznych oraz rektoskopu noworodkowego, została poszerzona diagnostyka i zakres leczenia dzieci. Zespół lekarsko-pielęgniarski zapewnia wysokospecjalistyczną opiekę medyczną w miłej i rodzinnej atmosferze. Oddział uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego programu ,,Motylkowe szpitale dla Dzieci” Fundacji ,,Porozumienie bez Barier”. W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 1300 dzieci i udzielanych jest ok. 1000 porad specjalistycznych.