Oddział neurologiczny z pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med.  Renata Czekaj
Specjalista Neurolog

Sekretariat tel. 12 622 95 48

Izba przyjęć
tel. 12 622 95 81

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 50

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Palmowska
Specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
tel. 12 622 94 50

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 81

e-mail: neurol@zeromski-szpital.pl

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu jest jednym z ośrodków na terenie Europy będących członkami inicjatywy Angels, która dąży do optymalizacji procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu. Nasz ośrodek jest wyposażony w leki, narzędzia, protokoły i dokumenty potrzebne aby leczyć pacjentów z udarem. Naszym celem jest dać pacjentowi drugą szansę na życie przez zoptymalizowanie opieki w przypadku udaru. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu tworzy zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów, logopedy , psychologa, fizyka medycznego i sekretarki medycznej. Lekarzem kierującym Oddziałem Neurologicznym jest Pani doktor nauk medycznych Renata Czekaj specjalizująca się w wykonywaniu badań naczyniowych typu Doppler , naczyń domózgowych i badań usg przez-czaszkowych. Na oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu składa się 16 łóżek udarowych w tym: 4 łóżka wzmożonej opieki udarowej i 12 łóżek wczesnej rehabilitacji oraz 12 łóżek neurologicznych w tym jedno wzmożonej opieki neurologicznej. Przy oddziale funkcjonuje pracownia elektrofizjologii w której wykonywane są badania EEG, EMG oraz USG, sala gimnastyczna dla pacjentów oddziałowych, gabinet logopedyczny i psychologiczny.
Pielęgniarki i opiekunowie medyczni świadczący opiekę mad chorymi przebywającymi na
oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu zapewniają pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Chorzy przebywający na oddziale to chorzy z ogromnym deficytem samoopieki wymagający pomocy lub wyręczenia w każdej czynności dnia codziennego począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb jak karmienie czy toaleta a kończąc na poczuciu bezpieczeństwa. Pacjenci przebywający na oddziale mają stosowaną profilaktykę przeciw odleżynową są zadbani i schludni . Pacjenci jak i ich rodziny mogą liczyć na wyczerpujące informacje dotyczące stanu zdrowia chorego, edukacji w zakresie opieki nad pacjentem w domu oraz wsparcia emocjonalnego. Oddział Neurologiczny jest również ośrodkiem wsparcia dla pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane. Pacjenci objęci opieką są pod stałą kontrolą swojego lekarza prowadzącego i pielęgniarki, mają kontrolowane badania z krwi oraz możliwość skorzystania z fachowej pomocy rehabilitacyjnej i psychologicznej.