Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Paweł Papież
Specjalista Otolaryngolog

tel.  12 622 92 89

Dyżurka lekarska

tel12 622 93 26

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Joanna Soczówka
Specjalista Anestezji i Intensywnej Terapii

tel.  12 622 94 85

Dyżurka pielęgniarska

tel. 12 622 93 22

Punkt przyjęć

tel.  12 622 93 04

Pracownia VNG i Audiometrii

tel.  12 622 92 83

e-mail: otolar@zeromski-szpital.pl

Oddział Otolaryngologiczny został otwarty we wrześniu 1960 r. Liczył wówczas 60 łóżek. Pierwszym Ordynatorem był doc. dr med. Stefan Sokołowski. W Oddziale wykonuje się pełny zakres operacji otolaryngologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii onkologicznych oraz mikrochirurgii narządu słuchu. Zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej poszerzono o zabiegi częściowego usunięcia krtani w przypadkach nowotworów złośliwych oraz diagnostykę mikroendoskopową krtani.

Od stycznia 2002 r. Oddział liczy 24 łóżek, w tym 7 dziecięcych. W Oddziale istnieje możliwość pobytu jednego z rodziców na warunkach hotelowych.

Oprócz dużych zabiegów operacyjnych wykonywane są zabiegi ,,małego pola” z użyciem technik mikroskopowych oraz diagnostykę audiologiczną i toneurologiczną. Od dwóch lat wykonywane są nowoczesne operacje endoskopowe nosa i zatok. Rozwinięta została diagnostyka i leczenie operacyjne z bezdechu nocnego.

Asystenci Oddziału stale doskonalą techniki operacyjne uczestnicząc systematycznie w szkoleniach organizowanych przez wiodące ośrodki otolaryngologiczne.

W związku z dużym zapotrzebowaniem pacjentów Oddział przygotowuje się wykonywania nowoczesną metodą wszczepu implantów kostnych Baha.

Lekarze:

Lekarze specjaliści:

dr n. med. Paweł Papież

dr n. med. Jan Woś

dr n. med. Piotr Morawski

dr n. med. Renata Kopta

lek. Zbigniew Sobeńko

lek.  Michał Skóra

lek. Łukasz Szymański

lek. Agnieszka Remjasz-Jurek

lek. Kacper Nadziakiewicz

Lekarze rezydenci:

lek. Barbara Kruk

lek. Katarzyna Sowa

lek. Aleksandra Adamus

lek. Elżbieta Szczepanek-Tyrak

lek. Anna Ścieszka

lek. Justyna Górska

lek. Tomasz Bryk

lek. Konrad Marzec