Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Paweł Papież
Specjalista Otolaryngolog

tel.  12 622 92 89

Dyżurka lekarska

tel12 622 93 26

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Joanna Soczówka
Specjalista Anestezji i Intensywnej Terapii

tel.  12 622 94 85

Dyżurka pielęgniarska

tel. 12 622 93 22

Punkt przyjęć

tel.  12 622 93 04

Pracownia VNG i Audiometrii

tel.  12 622 92 83

Oddział Otolaryngologiczny został otwarty we wrześniu 1960 roku , pod kierownictwem Ordynatora doc. dr med. Stefana Sokołowskiego i liczył wówczas 60 łóżek.

Obecnie Oddziału Otolaryngologii z Pododdziałem posiada 18 łóżek dla dorosłych oraz 7 łóżek dziecięcych. Dzięki ciągłej modernizacji oferuje komfortowe warunki hospitalizacji. Istnieje możliwość pobytu opiekuna z dzieckiem.

W Oddziale wykonywany jest szerokie spektrum procedur zabiegowych i diagnostycznych, zarówno pacjentów dorosłych i dzieci w ramach hospitalizacji planowych i pilnych.  Specjalizuje się w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych metodą FESS, operacji ślinianek przyusznych pod kontrolą neuromonitoringu i mikrochirurgii krtani przy pomocy lasera CO2.  Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oferowane leczenie spełnia najwyższe standardy.  Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie onkologiczne w ramach pakietu DILO dając pacjentom z chorobą nowotworową głowy i szyi dostęp do szybkiej terapii.

W ramach Oddziału funkcjonuje Sala Zabiegów Endoskopowych, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Onkologii Głowy i Szyi wraz pracownią biopsji cienkoigłowej oraz Pracownia Badań Słuchu i Równowagi.

Zespół lekarski składa się z 8 lekarzy specjalistów otorynolaryngologii i 9 lekarzy rezydentów. Wykwalifikowany zespół pielęgniarski zapewnia chorym opiekę na najwyższym poziomie. Zespół Oddziału uczestniczy czynnie i biernie w szkoleniach krajowych i międzynarodowych stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Oddział posiada akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z otorynolaryngologii a także realizacje staży kierunkowych w ramach innych specjalizacji.