SZCZEPIENIA NAUCZYCIELI

Jak się zgłosić na szczepienie?

  • zgłosić chęć zaszczepienia się pracodawcy (dyrektorowi, kierownikowi placówki)
  • pracodawca wypełni formularz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) lub formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (w przypadku osób zajmujących się dziećmi do lat 3 oraz pracowników żłobków) i przekaże go do szpitala węzłowego
  • na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się e-skierowanie na szczepienie
  • pracodawca ustali ze szpitalem węzłowym termin szczepienia nauczycieli

pracodawca przekaże nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia

W przypadku konieczności zmiany lub odwołania terminu szczepienia prosimy o informację drogą mailową:mskorski@zeromski-szpital.pl

Kiedy mam się zgłosić na drugą dawkę?

Szczepienia drugą dawką powinny być przeprowadzone po 10-12 tygodniach. Każdy z Państwa otrzyma ze szpitala e- mail ( te dane pozyskamy z e-rejestracji) potwierdzający termin podania drugiej dawki.

Więcej informacji o szczepieniach nauczycieli:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-dla-nauczycieli