Oddział chirurgii ortopedyczno-urazowej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr hab. n. med. Julian Dutka
Specjalista Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
Sekretariat – tel. 12 622 92 67

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 92 62/622 92 03

Pielęgniarka Oddziałowa
Jolanta Płaczek
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 95 67

Dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
tel. 12 622 93 67

Dyżurka pielęgniarek odcinek męski
tel. 12 622 95 21

e-mail: ortopedia@zeromski-szpital.pl

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej powstał w 1966 r. na bazie Oddziału Chirurgicznego. Współtwórcą i pierwszym Ordynatorem był Dr Jan Deszcz. Oddział posiada 50 łóżek. Spełnia najwyższe standardy i normy. Sale 2-3 osobowe wyposażone są w węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W zakresie ortopedii wykonywane są zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych tj.: endoprotezoplastyki i realloplastyki stawów, rekonstrukcje aparatu więzadłowo-torebkowego, zabiegi korekcyjne ręki i stopy, leczenie operacyjne pierwotnych i przerzutowych nowotworów narządów ruchu. Leczone są schorzenia nabyte, wrodzone i urazy narządu ruchu oraz urazy wielonarządowe. Zespół Oddziału od 2000 r. jest organizatorem cyklicznego, międzynarodowego sympozjum  ,, Total Knee Arthroplastty” oraz doskonalących kursów szkoleniowych dla lekarzy ortopedów. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych oraz wiele wystąpień na krajowych i międzynarodowych kongresach. Od wielu lat rozwija się współpraca z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Działalność Oddziału wspomaga powołana  w 1994 r. Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządu Ruchu. Kadra medyczna Oddziału, to 7 specjalistów, 12 rezydentów, 2 rehabilitantów i 24 osobowy zespół pielęgniarski. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok. 1800 pacjentów i wykonuje się ok. 1400 zabiegów operacyjnych. Oddział pełni zabezpieczenie medyczne populacji ok. 360 tys. mieszkańców Krakowa  i Małopolski oraz posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.