Zamówienia publiczne


Archiwum ogłoszeń rok 2008 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2009 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2010 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2011 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2012 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2013 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2014 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2015 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2016 (kliknij)
Zamówienia poniżej 30000 euro:
Nici chirurgiczne skórne - zaproszenie do złożenia oferty ZO/APT/1/17

Projekt pt. "Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrstrukturę informatyczną za szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie" nr POIS.09.01.00-00-0024/16
Dostawa sprzętu komputerowego
(data zamieszczenia 18.05.2017 r.)
Dostawa, montaż i konfiguracja monitoringu
(data zamieszczenia 18.05.2017 r.)

UWAGA NOWE Zamówienia Publiczne od dnia 5.10.2016 r publikowane są pod tym adresem w BIP - proszę kliknąć

Zamówienia Publiczne:
"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby węzłów cieplnych oraz przebudowę central wentylacyjnych" ZP 17/2016(data zamieszczenia 30.05.2016 r.)
"Przebudowa i termomodernizacja pawilonu A/A1 w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" ZP 15/2016(data zamieszczenia 15.04.2016 r.)
"Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Urologicznego" ZP 45/2015(data zamieszczenia 13.11.2015 r.)
"Dostawa urządzeń medycznych." ZP 34/2015(data zamieszczenia 8.10.2015 r.)
"Dostawę mikroskopu operacyjnego na statywie podłogowym dla Oddziału Otolaryngologii" ZP 31/2015(data zamieszczenia 10.09.2015 r.)
"Dostawę łóżek i szaf lekarskich dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie" ZP 27/2015(data zamieszczenia 26.06.2015 r.)
"Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej/sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu" ZP 8/2015 (data zamieszczenia 15.04.2015 r.)
"Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie" ZP 17/2015 (data zamieszczenia 14.04.2015 r.)
"Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej/sprzętu medycznego; do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu" ZP 16/2015 (data zamieszczenia 31.03.2015 r.)
"Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż mebli dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" ZP 15/2015 (data zamieszczenia 26.03.2015 r.)
"Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej/sprzętu medycznego; do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu" ZP 43/2014 (data zamieszczenia 02.02.2015 r.)