Poradnie specjalistyczne

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do poradni specjalistycznych:

 • drogą elektroniczną(e-mail)
 • przy pomocy formularza – znajdziesz go tutaj: https://zeromski-szpital.pl/rejestracja-on-line/
 • osobiście – także po południu w godz. 8.00-18.00
 • telefonicznie tylko w godz.8.00-14.00
 • za pośrednictwem osób trzecich

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty. Wiadomość zwrotna z wyznaczonym terminem wizyty zostanie wysłana w ciągu 24 godzin roboczych. Korzystając z elektronicznej rejestracji, należy wysłać e- mail na adres:

rejestracja@zeromski-szpital.pl

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać w e-mailu następujące dane:

 • nazwę poradni specjalistycznej
 • nazwisko i imię
 • pesel
 • adres zameldowania
 • telefon kontaktowy
 • kod dostępu -e- skierowania

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać następujące dane:

 • nazwisko i imię
 • nazwę poradni w której się leczy
 • datę urodzenia

Poradnia Anestezjologiczna

 

Rejestracja:  tel. 12 622 94 04

telefonicznie lub osobiście: pn – pt 8.00 – 18.00

Każdy pacjent naszego Szpitala przed planowym zabiegiem musi obowiązkowo odbyć konsultację w poradni anestezjologicznej. Poradnia mieści się w pokoju nr 19 – w ambulatorium szpitalnym ( dojście od strony Centralnej Rejestracji Szpitalnej). Termin konsultacji zostanie ustalony w trakcie wizyty w poradni specjalistycznej. Uwaga! Konsultacja anestezjologiczna musi się odbyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI PRZED PLANOWYM ZABIEGIEM.

Na konsultację anestezjologiczną należy przynieść ze sobą

 • Wypełniony kwestionariusz anestezjologiczny. Kwestionariusz anestezjologiczny wraz ze skierowaniem na badania otrzymuje chory w dniu ustalania terminu zabiegu (kwestionariusz można pobrać poniżej).

Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (kwalifikację specjalistyczną). Jeśli pacjent cierpi na chorobę przewlekłą, konieczne jest dostarczenie od lekarza rodzinnego krótkiej informacji o stanie zdrowia i aktualnym leczeniu;
 • Listę przyjmowanych leków (nazwa, dawka, pora przyjmowania)
 • Dokumentację medyczną: karty informacyjne z pobytów w szpitalu, zaświadczenia lekarskie, inne posiadane wyniki badań)
 • Wynik konsultacji anestezjologicznej i wyniki badań należy zabrać ze sobą do szpitala.

 

KWESTIONARIUSZ – KWALIFIKACJA DO ZNIECZULENIA

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza, po rozmowie, lekarz anestezjolog dokona oceny i kwalifikacji do optymalnego rodzaju znieczulenia.

 

Przed zabiegiem:

 • Należy wyjąć protezy zębowe oraz szkła kontaktowe; zdjąć kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarek.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym.

JAK PRZED ZABIEGIEM OGRANICZYĆ SWOJE RYZYKO

 1. Zalecane jest szczepienie przeciw WZW(wirusowe zapalenie wątroby) typu B. Pełne szczepienie składa się z 3 dawek (druga po miesiącu, a trzecia po 6 miesiącach). Przed zabiegiem wskazane są 2 szczepienia. W przypadku nie wykonania szczepień zabieg odbywa się na odpowiedzialność pacjenta.
  2. W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, czy jest możliwość ich odstawienia przed zabiegiem. Jeżeli pacjent ma założone stenty naczyniowe, nie wolno odstawiać preparatów aspirynowych (Acard, Polocard)- ostatnia dawka – dzień przed zabiegiem.
 2. 3. Należy bezwzględnie odstawić przed zabiegiem: Aclotin -14 dni, Plavix -7 dni; Sintrom lub Warfaryna –5 dni.
 3. 4. Wszelkie stany zapalne ( w tym opryszczka) są przeciwwskazaniem do zabiegu. Zabieg nie może być przeprowadzony w trakcie i bezpośrednio po infekcji (katar, kaszel, ból gardła itp.), Od skończonej terapii antybiotykowej powinno minąć co najmniej 10 dni; od infekcji, która wystąpiła na 14 lub mniej dni przed zabiegiem należy jak najszybciej powiadomić Szpital.

Zapamiętaj: w dniu znieczulenia:

Nie wolno nic jeść sześć godzin przed znieczuleniem

Nie wolno nakładać makijażu, należy zmyć lakier z paznokci

Nie wolno palić papierosów przez 24 godziny

Leki (z wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz leków moczopędnych) należy wziąć o zwykłej porze popijając niewielką ilością zwykłej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej.

W dniu zabiegu należy wykąpać się, ogolić się lub przystrzyc krótko brodę i wąsy oraz umyć zęby.

Wszystko co pacjent powinien wiedzieć o znieczuleniu:

Znieczulenie ogólne to kontrolowane i odwracalne zniesienie przytomności, odczuwania bólu i napięcia mięśniowego podczas zbiegu operacyjnego. Znieczulenie ogólne porównać można do głębokiego snu, stąd jego popularna nazwa: narkoza lub zasypianie. Przed zaśnięciem podaje się choremu, do oddychania tlen przez maskę twarzową. Jak każda procedura medyczna znieczulenie ogólne niesie ryzyko powikłań tj. senność, nudności, wymioty, ból gardła, trudności w oddychaniu, zachłyśnięcie treścią żołądkową, chrypka, kaszel, niezamierzone uszkodzenie strun głosowych, zębów, warg, języka, śluzówki jamy ustnej, tchawicy, rogówki oka, śródoperacyjne wybudzenie, przedłużone budzenie pooperacyjne, zaburzenia krążeniowe: rytmu serca i ciśnienia tętniczego krwi, nasilenie zmian niedokrwiennych serca łącznie z zawałem serca, zmiany niedokrwienne i niedotlenienie mózgu, zaburzenia temperatury ciała, zaburzenia metaboliczne a także reakcje uczuleniowe na zażywane leki, nietypowe reakcje w tym gorączka złośliwa. Najpoważniejsze powikłania, tj. zatrzymanie krążenia, niedotlenienie mózgu i zgon są bardzo rzadkie i dotyczą szczególnie chorych obciążonych nasilonymi przewlekłymi schorzeniami.

Znieczulenie przewodowe: zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe polega na podaniu leku znieczulającego miejscowo do kanału kręgowego i czasowym zniesieniu odczuwania bólu, dotyku a także siły mięśniowej i możliwości poruszania kończynami dolnymi. Jest to znieczulenie wystarczające do przeprowadzenia operacji kończyn dolnych, krocza i dolnej części brzucha bez zniesienia przytomności operowanego chorego. Czas trwania takiego znieczulenia wynosi ok. 2-4 godziny. Czas trwania znieczulenia zewnątrzoponowego można przedłużyć umieszczając cewnik w kanale kręgowym w celu podawania kolejnych dawek lub wlewu ciągłego leku znieczulającego. Powikłaniami znieczulenia przewodowego mogą być: bóle głowy, nudności i wymioty, trudności z oddawaniem moczu, bóle w okolicy lędźwiowej, przejściowe podrażnienie nerwów: zaburzenia czucia, mrowienie, osłabienie kończyn, zaburzenia krążeniowe: rytmu serca, ciśnienia tętniczego, nietypowe i alergiczne reakcje na leki, zakażenia w miejscu wkłucia lub układu nerwowego, krwiak kanału kręgowego, trwałe uszkodzenia nerwów, prażenie kończyn dolnych, zatrzymanie krążenia, zgon. Najcięższe powikłania występują bardzo rzadko.  .
Blokada splotów nerwowych i nerwów obwodowych polega na podaniu leków znieczulających miejscowo w okolicę splotów i nerwów obwodowych. Powoduje to przejściową utratę odczuwania bólu i zmniejszenia siły mięśniowej w obszarze ciała, w którym ma być wykonana operacja. Powikłaniem tego rodzaju znieczulenia mogą być: przejściowe podrażnienie nerwów objawiające się zaburzeniami czucia, mrowieniem, osłabieniem siły mięśniowej, powstanie krwiaka w miejscu wkłucia, zaburzenia krążeniowe, odma opłucnowa, reakcje alergiczne w tym wstrząs anafilaktyczny, zatrzymanie krążenia, zgon i inne rzadkie powikłania.
Analgosedacja –polega na podaniu choremu leków uspokajających, nasennych i przeciwbólowych, tak aby chory mógł samodzielnie oddychać, utrzymać logiczny kontakt słowny, ale znacznie ograniczyć odczuwanie bólu, lęku i niepokoju podczas zabiegu chirurgicznego –często w znieczuleniu miejscowym lub regionalnym. Głęboka analgosedacja może wymagać przejścia w znieczulenie ogólne.

WAŻNE!

Dokładne poinformowanie lekarza anestezjologa o przebytych chorobach, uczuleniach, reakcjach niepożądanych na leki i dokładne przestrzeganie zaleceń przedoperacyjnych znacznie zmniejsza ryzyko powikłań.
Do możliwych powikłań znieczulenia ogólnego i regionalnego należą m.in.: nudności, wymioty, chrypka, zaostrzenie współistniejącej choroby, reakcje alergiczne, niewydolność krążenia (zapaść, wstrząs), niewydolność oddychania, zaburzenia rytmu serca, sepsa, udar mózgu, zatorowość płucna, powikłania zakrzepowe, hipertermia złośliwa i inne. Najgorsze powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Zagrożenie życia i kalectwa ze strony znieczulenia jest bardzo rzadkie i wynosi 1:10 000 znieczuleń (dla dorosłej zdrowej osoby).

Poradnia Dermatologiczna

tel. 12 622 93 59

– godziny przyjęć – pon 8.00 – 14.30, wt 9.30 – 14.30, śr 8.00 – 10.00, 13.00-18.00, czw 8.00 – 14.30, pt 9.30 – 14.30

Rejestracja:   telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 – tel. 12 622 94 04

Poradnia Alergologiczna

tel. 12 622 92 76

Rejestracja:  tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – poniedziałek, środa, piątek – 8.00-13.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Dermatologiczna Dzieci

tel. 12 622 94 40

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć – pn 11.00 -18.00, wt 8.00 – 14.30, śr 10.00-14.00, czw 8.30 – 14.30, pt 8.00 – 14.30

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 –  tel. 12 622 94 04

 

Poradnia Okulistyczna

tel. 12 622 93 11

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć – pon 9.00 – 13.00, 15.00 – 19.00, wt – pt 8.30 – 13.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18.00 –  tel. 12 622 94 04

Infolinia dla Pacjentów z zaćmą:
codziennie, godz. 11.00 -13.00

nr tel. 12 622 94 73

Poradnia Otolaryngologiczna

Godziny przyjęć Poradni Otolaryngologicznej:

pn.wt.śr.czw. 9:00 – 14:00

pt. 9:00 – 13:00

Rejestracja osobiście ( Rejestracja Centralna Szpitala) , mailowo ( na adres rejestracja@zeromski-szpital.pl ) lub telefonicznie ( pod numerem 12 622 94 04 )

Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

tel. 12 622 94 63

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

 

– godziny przyjęć pon – śr. 9.00 – 13.00, czw 14.00 – 18.00, pt 9.00 – 13.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Chorób Zakaźnych

tel. 12 622 94 20

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

godziny przyjęć

poniedziałek godz.12-17

pozostałe dni – godz. 8.30-13.30

7.00 – 8.30 – pobieranie krwi;
9.00 – 13.00 porady lekarskie;

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Onkologii Ginekologicznej

tel. 12 622 94 17

Rejestracja: tel. 12 622 94 17

 

– godziny przyjęć – pon 7.30 – 15.00, wt 7.30 – 18.00, śr 7.30 – 15.00, czw 7.30 – 15.00,  pt 7.30 – 14.00

Rrejestracja:

telefonicznie lub osobiście: od pon do pt – 8.00 – 18.00

Poradnia Chirurgii Ogólnej

tel. 12 622 95 49

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon, śr. 7.00 – 14.35, wt. 10.25 – 18.00, czw – pt  7.00 – 14.35

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście  od pon do pt –  8.00- 18.00  – 12 622 94 04

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

tel. 12 622 92 56

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon 10.25 – 18.00, wt 7.30 – 14.35, śr – pt 7.30 – 14.35,

Rejestracja:

osobiście lub telefonicznie od pon do pt – 8.00 – 18.00 – 12 622 94 04

Poradnia Chirurgii Dzieci

tel. 12 622 92 43 – Gabinet Lekarski

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – pon 8.00 – 14.00, wt 12.00 – 18.00, śr (schorzenia urologiczne) 8.30 – 14.00, czw 8.30 – 15.00, pt 9.00 – 14.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście od pon do pt – 8.00 – 18.00 – 12 622 94 04

Poradnia Nefrologiczna Dzieci

tel. 12 622 93 98

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć – wt 9.00 – 13.00, śr 14.00 – 18.00, czw 9.00 – 13.00
– rejestracja telefonicznie lub osobiście pn-pt 8.00-18.00

Poradnia Urologiczna

tel. 12 622 92 80

Rejestracja tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć pon 12.00 – 18.00, wt 8.00 – 14.00, śr 08.00 – 14.00, czw 08.00 -14.00, pt 9.00 – 10.30

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Neurologiczna

tel. 12 622 95 81

Rejestracja: tel. 12 622 94 04

– godziny przyjęć pon 8.00 – 14.00, wt 11.30 – 18.00, śr – pt 8.00 – 14.00

Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Proktologiczna

Rejestracja tel. 12 622 94 04

rejestracja pacjentów stomijnych i proktologicznych – w godz. 9 -15

– godziny przyjęć – pon, śr 8.30 – 11.00, wt. 8.30 – 11.00, czw. 8.00- 12.00

Rejestracja telefonicznie lub osobiście: pn-pt 8.00 – 18. 00 –  tel. 12 622 94 04

Poradnia Medycyny Pracy

tel. 12 622 92 38

Rejestracjatel. 12 622 92 38

– godziny przyjęć – pon 7.00 – 11.00, śro 7.00 – 10.00,
Rejestracja:

telefonicznie lub osobiście od pon do pt – 7.00 – 14.00 – tel. 12 622 92 38

Nocna i Świątecza Opieka

Świadczenia zdrowotne w ramach Opieki Nocnej i Świątecznej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy od 8:00 do 8:00.

Miejsce udzielania świadczeń: os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, budynek C 1, parter

Rejestracja: tel. 12 622 95 76
Wizyty domowe: tel. 12 622 95 45

Poradnie pielęgniarskie

 • Dla osób po zabiegach na jelicie grubym  – ze stomią –  tel. 12 622 93 16 lub bezpośrednio kontakt z pielęgniarką stomijną – Dorotą Jesionką- Kuklą – 889 402 924.  Rejestracja  pacjentów stomijnych: godz. 9-15.
 • Dla dzieci i dorosłych z atopowym zapaleniem skóry – tel. 12 622 92 76 – Poradnia Dermatologii Alergologicznej.
 • Dla kobiet w okresie laktacji –  tel. 12 622 93 82 – Poradnia Laktacyjna.
 • Dla osób chorych na cukrzycę i ich rodzin – tel. 12 622 92 90 – I Oddział Chorób Wewnętrznych.