O projekcie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie realizuje projekt dofinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego poprzez  wykonanie 1200 badan kolonoskopowych na obszarze „białe plamy”.

Projekt jest realizowany w celu wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

Chcemy zbadać1200 osób w wieku aktywności zawodowej,którzy pracują, uczą się lub zamieszkują w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. Powiaty: dąbrowski, limanowski, nowosądecki, wadowicki, tatrzański, oświęcimski, suski, i proszowicki otrzymały nazwę „białe plamy” ze względu na słabą zgłaszalność, dlatego projekt jest zaadresowany do osób pochodzących z tych obszarów.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca lutego 2023 roku.

ZAPEWNIAMY:

 • Bezpłatne badanie kolonoskopowe
 • Bezpłatne znieczulenie podczas badania kolonoskopowego
 • Zwrot kosztów transportu lub transport zorganizowany na badanie
 • Zapewnienie opieki osoby trzeciej

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ

Z bezpłatnych badań kolonoskopowych ze znieczuleniem mogą skorzystać mieszkańcy powiatów:

 • Dąbrowski
 • Limanowski
 • Nowosądecki
 • Oświęcimski
 • Proszowicki
 • Suski
 • Tatrzański
 • Wadowicki

 

Projekt ma charakter profilaktyczny, dlatego Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być osoby, które nie mają objawów klinicznych sugerujących na istnienie raka jelita grubego, oraz są w wieku:

 • 50-65 lat
 • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
 • 20-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha; z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej- FAP. Konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej

 

Do badania nie będą kwalifikowane osoby, które miały kolonoskopię w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

REALIZATOR PROJEKTU:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 194 985,08 zł