Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie ( 31 – 913) na os. Na Skarpie 66

REGON: 369733202, NIP: 6783173397, Numer KRS: 0000723680

Konto: 41 1240 4588 1111 0010 8566 0833