Oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej, małoinwazyjnej

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Bartłomiej Szlachetka
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

Sekretariat – tel\fax  12 622 92 61

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 93 01/622 94 60

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Porębska – Turek

tel. 12 622 94 37

Dyżurka pielęgniarek odcinek męski
tel. 12 622 93 37

Dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
 tel. 12 622 93 49

e-mail: chogolna@zeromski-szpital.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej zlokalizowany jest na I piętrze w głównym budynku Szpitala.
Oddział powstał w maju 1954 r.  W swojej historii był zalążkiem innych oddziałów zabiegowych naszego Szpitala. Przez wiele lat, pod kierownictwem dr n.med. Romualda Dropa, wykonywane były także zabiegi wchodzące w zakres chorób tętnic i żył, przez co oddział zyskał nazwę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń.
Od stycznia 2014 r. nasz Oddział, z inicjatywy dr n.med. Jakuba Łomnickiego, został przeprofilowany do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej.  W 2006 r. oddział zmodernizowano zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i obecnie mamy 38 łóżek. Sale trzy, dwu i jednoosobowe posiadają pełne węzły sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, indywidualne oświetlenie, nowoczesne systemy sygnalizacyjno-alarmowe oraz utylizacyjno-dezynfekcyjne sprzęty indywidualnego użytkowania. Bezpieczeństwo Pacjentów wzmacnia pełny monitoring. Pacjenci mają możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej i opieki psychologicznej. Prowadzona jest edukacja – Pacjenci współuczestniczą w procesie leczenia.  W Oddziale operujemy chorych w trybie pełnoprofilowego, 24-godzinnego, „ostrego” dyżuru. Rocznie wykonujemy ok. 1500 zabiegów operacyjnych i hospitalizujemy ok. 2000 chorych.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej. W zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej przeprowadzamy  wszystkie zabiegi operacyjne narządów jamy brzusznej: pełny zakres chirurgii żołądka, jelita grubego, zarówno w trybie planowym, jak i w przypadkach nagłych, wykonujemy również pozostałe zabiegi onkologiczne (w zakresie tarczycy, guzy tkanek miękkich oraz diagnostykę i zabiegi endoskopowe – gastroskopie i kolonoskopie, implantację PEGów, ERCP, polipectomie, mucosectomie i dissekcje, drenaże endoskopowe torbieli trzustki, a także ligacje żylaków przełyku). Zespół Oddziału realizuje dostęp do szybkiej diagnostyki onkologicznej w ramach karty DILO (badania obrazowe – RTG,USG,KT, badania endoskopowe, konsultacje i konsylia onkologiczne) prowadząc następnie leczenie chirurgiczne i kontrole (follow up). Wykonujemy laparoskopowe zabiegi usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, perforacji wrzodowych, operacje przepuklin pachwinowych i brzusznych, resekcje w zakresie jelita grubego, operacje usunięcia śledziony czy wykonania gastrostomii.

W strukturze oddziału funkcjonuje Poradnia Chirurgii Ogólnej,  Poradnia Proktologiczna i Poradnia Stomijna.

Tak jak w całym Szpitalu zrealizowane są standardy akredytacyjne oraz ISO (Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości, Certyfikat PN-EN ISO 9001)

Uruchomiona jest również ścieżka świadczeń komercyjnych w ramach Poradni i Oddziału.