Oddział chorób wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek.  Lech Kucharski
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Sekretariat tel. 12 622 94 36
Fax 12 622 95 95

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 93 95/622 93 91

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agata Fitrzyk
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 94 12

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 92 69

e-mail: 3wew@zeromski-szpital.pl

Oddział dysponuje 30 łóżkami oraz nowoczesną czterołóżkową Salą Intensywnego Nadzoru Internistycznego wyposażoną w nowoczesną aparaturę do permanentnego monitorowania funkcji życiowych. Wysokie kwalifikacje zespołu lekarskiego, również w dziedzinie geriatrii pozwalają na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy, jak też na  leczenie pacjentów w podeszłym wieku, dla których największym problemem jest zespół objawów związanych ze starością. W razie potrzeby, pacjenci mają zapewnienie wsparcie psychologa.  W oparciu o nowoczesną bazę diagnostyczno-laboratoryjną Szpitala Oddział prowadzi leczenie różnorodnych schorzeń. Stosując nowoczesne procedury i standardy diagnostyczno-lecznicze z poszanowaniem praw pacjenta. Stale prowadzona analiza zakażeń szpitalnych i stosowanej antybiotykoterapii gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo, a systematyczna modernizacja Oddziału zapewnia hospitalizowanym poczucie bezpieczeństwa i komfortu pobytu. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie chorób wewnętrznych. W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 2700 pacjentów.