Misja

Misja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie:

„Razem dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów”