Zgłoś się na kolonoskopię

ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE

Można TELEFONICZNIE:

nr tel. 12 622 93 51

POPRZEZ WYSŁANIE E-MAILA NA ADRES:

kolonoskopia@zeromski-szpital.pl

lub

PRZYJŚĆ DO PRACOWNI ENDOSKOPII -OS. NA SKARPIE 66

Termin badania wyznaczamy na najbliższe tygodnie. Zapracowani mają możliwość wykonać kolonoskopię także u nas w sobotę bądź w w godziny popołudniowe w środy i czwartki.

Przed badaniem należy wypełnić pokaźną liczbę dokumentów. Za kłopot przepraszamy, ale jest to niezbędny warunek, aby przystąpić do badania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

INFO DLA PACJENTA – KOLONOSKOPIA

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA ZNIECZULENIE

UPOWAZNIENIE NA UDZIELENIE

 

 

OSWIADCZENIE RODO

Jeżeli Uczestnik ma podejrzenie wystąpienia raka jelita grubego, on nie może mieć wykonanego badania kolonoskopowego, ponieważ projekt ma charakter profilaktyczny, tj. skierowany jest dla osób zdrowych, które nie mają objawów sugerujących na istnienia raka jelita grubego.

Każdy Uczestnik projektu otrzymuje środek przeczyszczający jelita- Fortrans.

Od tego jak pacjent przygotuje się do kolonoskopii  zależy jakość przeprowadzonego badania kolonoskopowego.

Font Resize
Wysoki kontrast