Zgłoś się na kolonoskopię

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE ?

Można do nas zadzwonić pod

nr tel. 12 622 93 51

napisać:

kolonoskopia@zeromski-szpital.pl

lub

udać się bezpośrednio do szpitala

Termin badania wyznaczany jest możliwie jak najszybciej, nie będziecie czekali tygodniami!. Aby określić, czy dana osoba kwalifikuje się do wsparcia niezbędne jest wypełnienie Ankiety przed badaniem oraz Formularza zgłoszeniowego. Wykaz wszystkich dokumentów obowiązujących w projekcie dostępny jest poniżej. Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZLOSZENIOWY

INFO DLA PACJENTA – KOLONOSKOPIA

OSWIADCZENIE LEKARZ-PACJENT

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA ZNIECZULENIE

UPOWAZNIENIE NA UDZIELENIE

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Jeżeli informacje z wypełnionej Ankiety przed badaniem kolonoskopowym wskazują na podejrzenie wystąpienia raka jelita grubego, Uczestnik Projektu nie może mieć wykonanego badania kolonoskopowego, ponieważ projekt ma charakter profilaktyczny, tj. skierowany jest dla osób zdrowych, które nie mają objawów sugerujących na istnienia raka jelita grubego.

Natomiast osoby, które kwalifikują się do badania i są po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów, wyznaczony mają termin badania oraz otrzymują środek przeczyszczający jelita.

Pacjent powinien zgodnie z przekazanymi przez personel medyczny wskazówkami oraz ulotką informacyjną leku, zastosować go przed badaniem, w celu maksymalnego opróżnienia jelit.

Opróżnienie jelit jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia badania kolonoskopowego.

Font Resize
Wysoki kontrast