Zgłoś się na kolonoskopię

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE ?

Można do nas zadzwonić pod

nr tel. 12 622 93 51

napisać:

kolonoskopia@zeromski-szpital.pl

lub

udać się bezpośrednio do szpitala

Termin badania wyznaczany jest możliwie jak najszybciej, nie będziecie czekali tygodniami!. Aby określić, czy dana osoba kwalifikuje się do wsparcia niezbędne jest wypełnienie Ankiety przed badaniem oraz Formularza zgłoszeniowego. Wykaz wszystkich dokumentów obowiązujących w projekcie dostępny jest poniżej. Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Jeżeli informacje z wypełnionej Ankiety przed badaniem kolonoskopowym wskazują na podejrzenie wystąpienia raka jelita grubego, Uczestnik Projektu nie może mieć wykonanego badania kolonoskopowego, ponieważ projekt ma charakter profilaktyczny, tj. skierowany jest dla osób zdrowych, które nie mają objawów sugerujących na istnienia raka jelita grubego.

Natomiast osoby, które kwalifikują się do badania i są po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów, wyznaczony mają termin badania oraz otrzymują środek przeczyszczający jelita.

Pacjent powinien zgodnie z przekazanymi przez personel medyczny wskazówkami oraz ulotką informacyjną leku, zastosować go przed badaniem, w celu maksymalnego opróżnienia jelit.

Opróżnienie jelit jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia badania kolonoskopowego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Font Resize
Wysoki kontrast