Usługi komercyjne

Głównym zadaniem realizowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie jakości przy zastosowaniu skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Cel ten realizujemy w oparciu o finansowanie naszych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwości podjęcia leczenia osób w ramach komercyjnych usług, umożliwiliśmy Państwu skorzystać z odpłatnej oferty Szpitala. Planujemy stopniowo rozszerzać ofertę komercyjną Szpitala.

Cennik usług medycznych

Rejestracja

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do poradni specjalistycznych:

 • osobiście
 • telefonicznie – 12 622 94 04 lub 539 951 434
 • drogą elektroniczną(e-mail) – rejestracja@zeromski-szpital.pl
 • za pośrednictwem osób trzecich

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty. Wiadomość zwrotna z wyznaczonym terminem wizyty zostanie wysłana w ciągu 24 godzin roboczych. Korzystając z elektronicznej rejestracji, nalezy wysłać e- mail na adres:

rejestracja@zeromski-szpital.pl

 

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać w e-mailu następujące dane:

 • nazwę poradni specjalistycznej
 • nazwisko i imię
 • pesel
 • adres zameldowania
 • telefon kontaktowy

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać następujące dane:

 • nazwisko i imię
 • nazwę poradni w której się leczy
 • datę urodzenia

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Dermatologiczna

tel. 12 622 93 59

Poradnia Dermatologii Alergologicznej

tel. 12 622 92 76

Poradnia Dermatologiczna Dzieci

tel. 12 622 94 40

Poradnia Okulistyczna

tel. 12 622 93 11

Poradnia Otolaryngologiczna

tel. 12 622 95 26, 12 622 95 32

Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

tel. 12 622 94 63

Poradnia Chorób Zakaźnych

tel. 12 622 95 02

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Patologii Ciąży

tel. 12 622 94 17

Poradnia Chirurgii Ogólnej

tel. 12 622 95 49

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

tel. 12 622 92 56

Poradnia Chirurgii Dzieci

tel. 12 622 92 43 – Gabinet Lekarski

Poradnia Nefrologiczna Dzieci

tel. 12 622 93 98

Poradnia Urologiczna

tel. 12 622 92 80

Poradnia Neurologiczna

tel. 12 622 95 81

Poradnia Proktologiczna i Stomijna

Pielęgniarka stomijna: Dorota Jesionka- Kukla – nr tel. 889 402 924 – rejestracja  pacjentów stomijnych i proktologicznych – w godz. 9-15

Poradnia Medycyny Pracy

tel. 12 622 92 38

Poradnia Psychologi Klinicznej

tel. 12 622 93 64, 12 622 94 58

– Dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.