Oddział obserwacyjno-zakaźny

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Piotr Meryk

specjalista chorób zakaźnych

specjalista chorób wewnętrznych

 

 

tel. 12 622 94 03

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Beata Miękina

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

tel. 12 622 9407

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 53

e-mail: zakazny@zeromski-szpital.pl

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny zlokalizowany jest w budynku G Szpitala. Został otwarty w sierpniu 1957 roku.  Pierwszym Ordynatorem w latach 1957-1989 był dr Stanisław Kownacki.

W roku 2019 przeprowadzono kompleksową modernizację i remont generalny Oddziału. Aktualnie Oddział liczy 20 łóżek, w tym 3 stanowiska wzmożonego nadzoru medycznego, 3 izolatki z wentylacją wymuszoną i podciśnieniem, sale dwu- i trzyosobowe. Każda sala chorych wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny, monitoring wizyjny oraz telefon.

Oddział posiada nowoczesny sprzęt medyczny, w tym między innymi analizator parametrów krytycznych, przenośny aparat usg do badań przyłóżkowych, stacjonarny aparat usg umożliwiający, poza standardową oceną ultrasonograficzną narządów, badanie włóknienia wątroby metodą elastografii SWM, aparaty do tlenoterapii wysokoprzepływowej, kardiomonitory, pulsoksymetry. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie.

W budynku H Szpitala mieści się Poradnia Chorób Zakaźnych Dorosłych, w której lekarze zapewniają konsultacje, diagnostykę i leczenie specjalistyczne z zakresu chorób zakaźnych w trybie ambulatoryjnym. W ramach poradni istnieje punkt konsultacyjny ds. profilaktyki wścieklizny.

Oddział prowadzi profilaktykę poekspozycyjną zakażenia HBV, HCV i HIV dla wszystkich pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego oraz komercyjnie dla jednostek zgodnie z umową o świadczenie takich usług.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale aktywnie uczestniczą w zjazdach, sympozjach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych oraz staży kierunkowych w zakresie chorób zakaźnych dla innych specjalizacji.

Profil działalności:

  • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych,
  • diagnostyka i leczenie infekcyjnych chorób ośrodkowego układu nerwowego,
  • diagnostyka i leczenie zakażeń przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowego
  • diagnostyka i leczenie ostrych wirusowych zapaleń wątroby,
  • diagnostyka i leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, w tym leczenie w ramach programów lekowych interferonem i analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi,
  • diagnostyka i leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, w tym leczenie w ramach programów lekowych bezinterferonowymi terapiami pangenotypowymi
  • diagnostyka i leczenie niezakaźnych chorób wątroby
  • nieinwazyjna diagnostyka włóknienia wątroby metodą elastografii SWE
  • inwazyjna diagnostyka chorób miąższowych wątroby- przezskórne biopsje gruboigłowe wątroby

 

Nasz Zespół:

Piotr Meryk- Lekarz Kierujący Oddziałem

Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Barbara Warzybok

Edyta Cywa

Małgorzata Pilawa

Karolina Łukasz

Emilia Zegan

Kamil Skibiński

Michał Kuboń