Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Kierujący Oddziałem 
Lek. Tatiana Bartoszewska
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel/fax. 12 622 93 84

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 94 91

e-mail: intensywna@zeromski-szpital.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Nosal
Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Opieki
tel. 12 622 94 10

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 87/622 93 46

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę do podtrzymywania, jak również zastępowania funkcji życiowych leczonych pacjentów.

Po ukończonym w 2015 roku remoncie, Oddział posiada 8 sal w których znajduje się 12 profesjonalnie wyposażonych łóżek. Równocześnie może być leczonych 12 pacjentów. Organizacja Oddziału oraz nowoczesne sposoby diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjentów są zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami.

W naszym Oddziale leczeni są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Spektrum pacjentów jest bardzo szerokie. Są to zarówno powikłania w przebiegu leczenia chirurgicznego, jak i zaostrzenia chorób internistycznych, a także leczenie rożnego rodzaju wstrząsów, urazów wielonarządowych i niewydolności narządowych. Do dyspozycji Oddziału są nowoczesne respiratory stacjonarne oraz transportowe, aparaty do ciągłej hemofiltracji, bronchofiberoskop, a także aparat do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej. Oddział posiada również salę, w której wykonywane są dializy przerywane.

Realizacja celów jest możliwa dzięki wyspecjalizowanej kadrze tworzącej harmonijnie współpracujący zespół interdyscyplinarny, składający się z lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, rehabilitantów oraz personelu pomocniczego. Aby świadczone usługi leczniczo-pielęgnacyjne były na optymalnie wysokim poziomie, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy, opartym o EBM oraz obowiązującymi standardami, personel zatrudniony w Oddziale stale aktualizuje swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach itp.

Podejście do każdego pacjenta jest indywidualne. Stan pacjenta jest stale weryfikowany w oparciu o dynamikę zmian jakie zachodzą w procesie leczenia.