PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA

W roku 2022 podpisano trzy (3) Umowy na przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę ponad 2,2mln zł. Przedmiotowe umowy zostały zawarte pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie reprezentowanym przez Pana Dyrektora Jerzego Friedigera oraz Wojewodę Małopolskiego – Pana Łukasza Kmitę.

Umowa nr 22/WZ/2022 z dnia 10.06.2022r. wraz z Aneksami nr 1, 2 i 3 – zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – aparat USG, defibrylator kliniczny, holter EKG, łóżka bariatryczne dla OIOM, koagulacja, łóżka szpitalne młodzieżowe, łóżeczka niemowlęce, łóżeczka noworodkowe, łóżko do intensywnej terapii z materacem, fotel medyczny, panel wzmożonego nadzoru, bilirubinometr, system ogrzewania noworodka, otoskopy, pompy do żywienia dojelitowego, łóżka bariatryczne, aparat USG, aparat EKG, videobronchoskop, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, łóżka elektryczne z regulacją wysokości, łóżka dla pacjentów bariatrycznych, stanowisko wzmożonego nadzoru z pełnym monitorowaniem parametrów życiowych, łóżka do intensywnej terapii z materacem oraz głowica USG kardiologiczna do badań dzieci”,

Kwota projektu ogółem: 1.680.816,13zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 1.576.500,00zł

Kwota dofinansowania ze środków UMK: 104.316,13zł

 

Umowa nr 24/WI/2022 z dnia 10.04.2022r. wraz z Aneksami nr 1 i 2 – zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza
i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli – w związku z Covid 19″

Realizacja zadania pozwoliła na pełne zabezpieczenie Szpitala w powietrze sprężone oraz próżnię. Wykonano dodatkowe przyłącza poza zaworami odcinającymi sieć powietrza oraz ssania na terenie Szpitala. W przypadku uszkodzenia jednego z rurociągu zasilającego  istnieje możliwość zasilenia z innego kierunku. Równocześnie wykonano węzeł wyższego parametru sprężonego powietrza, który pozwoli na zlikwidowanie rozprężni oraz powietrza w butlach na terenie Szpitala.

Kwota projektu ogółem: 447.944,00zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 447.944,00zł

 

Umowa nr 34/WI/2022 z dnia 30.09.2022r. wraz z Aneksem nr 1 – zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych związana z relokacją pacjentów z Covid 19”

Celem głównym zadania była poprawa stanu technicznego pomieszczeń Oddziału (przywrócenie stanu pierwotnego oddziału w zakresie higieniczno – sanitarnym), który czasowo został przeznaczony dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS CoV- 2. W wyniku częstego transportowania pacjentów na badania diagnostyczne (RTG, TK), budowy śluzy rozdzielającej drogę personelu od drogi pacjenta, pomieszczenia uległy dużemu zniszczeniu.

Zrealizowano efekty rzeczowe a w wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawiono komfort pobytu pacjenta na Oddziale. Dzięki temu pacjent ma warunki zbliżone do domowych, co
w znaczący sposób wpływa na jego psychikę a w efekcie na proces leczenia. Uzyskany efekt wpływa również na pracę personelu.

Kwota projektu ogółem: 195.201,00zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 195.201,00zł

Wszystkie zadania inwestycyjne zakończono i rozliczono w 2022r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie podpisał umowę
z Ministrem Zdrowia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Dzięki uzyskanym środkom finansowym Szpital zakupił 10 sztuk cystoskopów giętkich.

Kwota projektu ogółem: 396.975,00zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 396.360,00zł

Środki własne: 615,00zł

Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono w 2022r.