Apteka szpitalna

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

specjalista farmacji szpitalnej

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej

mgr farm. Michał Steczko, specjalista farmacji szpitalnej

tel.fax12 622 93 29

Księgowość

tel. 12 622 94 05

Dział leków gotowych

tel. 12 622 92 23

Dział leków recepturowych i aptecznych

tel. 12 622 93 23

Dział programów lekowych i wyrobów medycznych

tel. 12 622 93 27

Dział płynów infuzyjnych, żywienia oraz antyseptyków

tel. 12 622 93 36

 

e-mail: apteka@zeromski-szpital.pl

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, Good Manufacturing Practice (GMP), Standardy Jakościowe Żywienia Pozajelitowego, Farmakopei XI oraz wewnętrzne procedury opracowane w Aptece.

W Aptece Szpitalnej znajduję się Sekcja Leków Gotowych, która zaopatruje w produkty lecznicze 18 Oddziałów Szpitalnych, Poradnie Specjalistyczne oraz Pracownie. Dodatkowo znajduje się również Sekcja Leków Recepturowych wraz z Boksem Aseptycznym, Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Sekcja Programów Terapeutycznych, oraz Sekcja Wyrobów Medycznych. Apteka Szpitalna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:35.

Rolą Apteki Szpitalnej jest nie tylko dystrybucja leków na Oddziały Szpitalne i zapewnienie pacjentom produktów leczniczych o najwyższej jakości, ale również prowadzenie gospodarki lekiem w szerokim tego słowa znaczeniu. Zespół Apteki Szpitalnej bierze czynny udział w usprawnieniu, zoptymalizowania gospodarki lekiem oraz racjonalizacji farmakoterapii. Kierownik Apteki Szpitalnej wraz z pracownikami bierze czynny udział w działalności .m.in. Zespołu ds. Farmakoterapii i Antybitykoterapii, Zespołu ds. Żywienia, Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Akredytacji, Zespołu ds. Odleżyn oraz biorą aktywny udział w Badaniach Klinicznych.

W Aptece Szpitalnej prowadzone są również praktyki wakacyjne dla studentów farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji.

Pracownicy Apteki Szpitalnej są członkami m.in. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego PTFarm, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Żywienia Klinicznego i Metabolicznego. Biorą udział w krajowych i zagranincznych konferencjach, zjazdach, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Personel:

 • mgr farm. Justyna Baćko
 • mgr farm. Agnieszka Wencel, pecjalista farmacji szpitalnej
 • tech. farm.Karolina Kawalec
 • tech. farm. Monika Sarama
 • tech.farm. Izabela Dziwota – Wojtasik
 • tech. farm. Ewa Grzybowska
 • tech.farm. Ewa Kostecka – Skowronek
 • tech. farm. Marta Majewska
 • tech. farm. Katarzyna Pajor – Seremak
 • Małgorzata Warias-Sławoszewska, pomoc apteczna
 • Katarzyna Luty- referent
 • Teresa Samek – pomoc apteczna