II Oddział chorób wewnętrznych i kardiologii z odcinkiem intensywnego nadzoru kardiologicznego

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Andrzej Wiśniewski
Specjalista Chorób Wewnętrznych, Hipertensjolog
Sekretariat tel. 12 622 94 52

Dyżurka lekarska

tel. 12 62292 09/ 622 92 97

e-mail: 2wew@zeromski-szpital.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
Marzena Cięciwa
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. 12 622 95 31

Dyżurka pielęgniarek odcinek kobiecy
tel. 12 622 94 43

Dyżurka pielęgniarek odcinek męski
tel. 12 622 92 88

W 1968 r. z istniejącego Oddziału Chorób Wewnętrznych został wydzielony  II Oddział Chorób Wewnętrznych. Od 2010 r. funkcjonuje jako II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Oddział dysponuje 42 łóżkami, w tym 5 na Odcinku Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. W Oddziale funkcjonuje Pracownia EKG, w której wykonywane są testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, holterowskie zapisy EKG i holterowskie pomiary ciśnienia tętniczego.

Pacjenci mają możliwość rehabilitacji ruchowej i psychologicznej.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie chorób wewnętrznych.

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ponad 3200 pacjentów, głównie
ze schorzeniami kardiologicznymi, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Prowadzimy terapię i diagnostykę pacjentów z niewydolnością układu krążenia. Leczone są również schorzenia z zakresu wszystkich innych podspecjalności internistycznych. Oddział współpracuje z ośrodkami akademickimi tj. Klinikami Collegium Medicum UJ, co pozwala na wdrożenie nowoczesnego i kompleksowego procesu terapeutycznego. Wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski Oddziału zapewnia pacjentom całodobową, profesjonalną i życzliwą opiekę. Mogą liczyć również na opiekę psychologa klinicznego.