Oddział dermatologiczny z pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n.med. Paweł Brzewski
Specjalista Dermatolog i Wenerolog

Sekretariat –  tel. 12 622 92 86

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 94 84

Poradnia Dermatologiczno -Alergiczna Dzieci – tel. 12 622 92 76
Poradnia Dermatologiczna Dorosłych – tel. 12 622 93 59
Poradnia Dermatologiczna Dzieci – tel. 12 622 94 40

Pielęgniarka Oddziałowa
P.o. Pielęgniarki Oddziałowej – Zofia Augustyn

tel. 12 622 94 34 

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 93 34

Dyżurka pielęgniarek, odcinek dziecięcy
tel. 12 622 92 84

e-mail: derma@zeromski-szpital.pl

Oddział Dermatologiczny obejmuje opieką medyczną pacjentów z chorobami skóry dorosłych i dzieci z terenu Krakowa i Małopolski. Oddział liczy 17 łóżek .
W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłymi chorobami skóry (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk), chorobami pęcherzowymi, autoimmunologicznymi chorobami tkanki łącznej i z przewlekłymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami. Szczególnym ukierunkowaniem jest rozpoznawanie i leczenie chorób alergicznych skóry u dzieci i nowoczesne leczenie łuszczycy. Stosowane jest leczenie biologiczne łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów w ramach Programu Lekowego. Oddział wyposażony jest w aparaturę medyczną do fototerapii (PUVA, UVB 311 NB). W Gabinecie Dermatochirurgii wykonywane są zabiegi operacyjne nowotworów skóry. W strukturze Oddziału funkcjonują Poradnie Specjalistyczne, tj. Poradnia Dermatologiczna dla Dorosłych i Dermatologii Dziecięcej, w których odbywają się konsultacje, zabiegi diagnostyczne i lecznicze. W ramach Poradni działa Poradnia Pielęgniarska dla pacjentów z alergicznymi chorobami skóry i Szkoła Atopii, w której odbywają się spotkania edukacyjne dla pacjentów oraz rodziców dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Lekarz Specjalista Dermatolog kieruje pracą zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Zespól lekarski prowadzi działalność naukową organizując od 10 lat Ogólnopolską Zimową Konferencję Dermatologiczną, a ponadto bierze aktywny udział w konferencjach naukowych podnosząc stale kwalifikacje zawodowe. Zespół pielęgniarski poszerza swoją wiedzę medyczną uczestnicząc w kursach specjalistycznych oraz kończąc studia podyplomowe. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie dermatologii i dermatologii alergologicznej.