XIV KONFERENCJA „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

WARSZTATY PRAKTYCZNE (grupy 5 - 8 osobowe)

10.00 - 11.30

miejsce: FOYER TEATRU

1. USG głowy

Oddział Noworodków

2. Badanie otoskopowe

Oddział Otolaryngologiczny

3. Spirometria

Oddział Pediatryczny

PROGRAM KONFERENCJI - DUŻA SCENA

12.00 - 12.20

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Zasady postępowania w nawracających zakażeniach układu oddechowego u dzieci


prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju

Dyskusja, zadawanie pytań

12.30 - 12.50

Diagnostyka omdleń u dzieci jako problem interdyscyplinarny


dr n. med. Marta Czubaj-Kowal, ordynator
Oddziału Pediatrycznego, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

lek. Patrycja Sikorska – Juśko, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

Dyskusja, zadawanie pytań

13.00 - 13.20

Problemy okulistyczne w wybranych chorobach wieku dziecięcego


dr n. med. Małgorzata Woś, ordynator Oddziału Okulistycznego, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

13.30 - 13.50

Nowoczesna diagnostyka i leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci


dr n. med. Paweł Brzewski, ordynator Oddziału Dermatologii, Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

lek. Marta Krzysztofik, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

Dyskusja, zadawanie pytań

14.00 - 14.30

Wykład sponsorowany:

Antyseptyki – empiryczna terapia ostrego infekcyjnego zapalenia spojówek u dzieci

dr n. med. Mieszko Lachota

Klinika Okulistyki, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

14.50 - 15.20

Lunch

15:20 - 15:40

Zasady diagnostyki i leczenia w nawracających chorobach laryngologicznych u dzieci


dr n. med. Paweł Papież, Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

lek. Tomasz Bryk, Szpital Specjalistyczny im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 

Dyskusja, zadawanie pytań

15.50 - 16.20

Aktualne zagrożenia chorobami zakaźnymi u dzieci

dr n.med. Lidia Stopyra, Ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii,  Szpital  Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  SP ZOZ w Krakowie

lek. Agnieszka Juranek, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

16.30 - 16.50

Problemy diagnostyczne w bólach kończyn u dzieci.


lek. Sławomir Kiepura, Oddział Chirurgii Dzieci, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

17.00 - 17.20

Wykład sponsorowany:

VITAMED Farmaceuticals

17.20 - 18.00

P R Z E R W A

18.00 -

Spektakl

Udział w konferencji dla Uczestników jest bezpłatny, przysługują 6 punktów edukacyjnych.
Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa

Zapisz się na konferencję

Zapisz się na warsztaty