Ladowanie zdjec

21.07.2010 r.

1970-01-01 01:00

Kraków 21.07.2010 r.

 

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie rozpoczęto realizację projektu pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 7 597 063,85 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 6 190 097,67 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalif.ikowane finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Prace remontowo-modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obejmują przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, sieci elektrycznej i teletechnicznej, wprowadzenie wydzielonego dojazdu karetek i ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiona wysokospecjalistyczna aparatura medyczna między innymi: aparat do znieczulenia ogólnego, zestawy do monitorowania funkcji życiowych, defibrylatory, respiratory, ssaki zestawy do intubacji. Obszar operacyjny największego w Małopolsce i pierwszego uruchomionego w Krakowie w 2002 roku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi ok. 360 tys. mieszkańców. Celem przebudowy lądowiska jest dostosowanie parametrów technicznych do obowiązujących przepisów, co pozwoli na lądowania również w porze nocnej. Podgrzewana płyta lądowiska będzie połączona traktem komunikacyjnym z budynkiem Szpitala. Realizacja inwestycji w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo i komfort pacjentów, jak również jakość świadczonych usług medycznych. Planowany termin zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych przewidziany jest na IV kwartał 2010r.

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 

 


 

CMS by Quick.Cms