Pączki od „Buczka”, „Iwony” i „Słowika”

Słodko, słodko, bardzo słodko. Akcja „Tłusty czwartek”zaliczona na szóstkę. Dzięki hojności cukierni „Buczek” i „Słowik” w Krakowie oraz „Iwona” z Niepołomic, udało się poczęstować pacjentów wielu oddziałów i poradni, ale faworków było tyle, że i personel także obdarowaliśmy. Słodkich darów lukrowanych bądź posypanych cukrem pudrem było tyle, że nawet i rodziny chorych mieli okazję świętować „Tłusty Czwartek”.

Praca dla radiologów. Konkurs na dyżury medyczne

Radiolodzy pilnie poszukiwani. Dyrekcja Szpitala ogłasza dwa konkursy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych – popołudniowych oraz przedpołudniowych w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, link poniżej:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=186844

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala – os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,

„Żeromski” w MSIM. Rewolucja w e-zdrowiu

MSIM to rewolucja w zakresie e-zdrowia w Małopolsce. Jeszcze do niedawna w małopolskiej ochronie zdrowia praktycznie nie funkcjonowały zintegrowane rozwiązania informatyczne dla pacjentów i personelu medycznego. MSIM, program fdiinansowwywany z funduszy UE, ma to zmienić. Platforma ma umożliwić przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy podmiotami zdrowia w regionie, a także dostęp pacjentów do danych medycznych czy e-rejestrację.