Praca dla radiologów. Konkurs na dyżury medyczne

Radiolodzy pilnie poszukiwani. Dyrekcja Szpitala ogłasza dwa konkursy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych – popołudniowych oraz przedpołudniowych w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, link poniżej:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=186844

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala – os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, I piętro, budynek główny,  do dnia 12 lutego godz. 11.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=187270

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala – os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, I piętro, budynek główny,  do dnia 23 lutego godz. 11.