“Żeromski” otwiera poradnie

„Żeromski” otwiera poradnie

W „Żeromskim” stopniowo wznawiamy pracę poradni specjalistycznych.

Pierwsi pacjenci zostali przyjęci już w poniedziałek – 4 maja br.

Poradnie: neurologiczna, laryngologiczna, urologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, dermatologiczna oraz chirurgii dzieci zaczynają działać w tym tygodniu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną lekarze przyjmą znacznie mniej pacjentów w ciągu dnia niż to było dotychczas.

Poszczególne poradnie na razie pozostaną zamknięte, to m.in. poradnia proktologiczna, poradnia chorób zakaźnych dzieci. Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych będzie czynna tylko w poniedziałki.

Zarejestrować się na konsultację można tylko telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Uruchomiliśmy dodatkowe linie telefoniczne, aby pacjenci bez kłopotu mogli zarejestrować się dzwoniąc pod nr tel. 12 622 94 04 lub pisząc e-mail na adres:  rejestracja@zeromski-szpital.pl.

Każdy pacjent zostanie osobiście powiadomiony o terminie wizycie w poradni. Będzie musiał wstawić się o konkretnie wyznaczonej godzinie.

Sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas stworzenia bezpiecznych warunków dla personelu i pacjentów. Prosimy o respektowanie tymczasowych zasad i wyrozumiałość. Przed wizytą u każdego pacjenta zmierzymy temperaturę.

Postaramy się, aby wznowienie pracy poradni specjalistycznych odbyło się bez zakłóceń.

O wznowieniu planowych zabiegów będziemy informowali na bieżąco.

Wszelkie pytania dot. naszych ambulatoriów można kierowac także do pełnomocnika ds. praw pacjentów- Lucyny Pławeckiej- Stolarskiej pod nr tel. 12 622 92 47 lub 603982268, albo e-mail: lplawecka@zeromski-szpital.pl

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać w e-mailu następujące dane:

  • nazwę poradni specjalistycznej
  • nazwisko i imię
  • pesel
  • adres zameldowania
  • telefon kontaktowy

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać następujące dane:

  • nazwisko i imię
  • nazwę poradni w której się leczy
  • datę urodzenia
Font Resize
Wysoki kontrast