Problem z dostępem do Internetu

Tak, potwierdzamy, że od kilku miesięcy, w Szpitalu jest problem z zasięgiem sieci komórkowych i dostępem do Internetu. Powód? Operatorzy komórkowi zlikwidowali stacje bazowe i zdemontowali anteny w okolicach Szpitala. Staramy się sytuację naprawić: uruchomiliśmy dwa punkty dostępowe do Internetu przez WiFi w poczekalni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Ponadto jeszcze w marcu 2023 roku zawarliśmy umowę  z operatorem PLAY na „Najem części powierzchni dachu, tj. 20 m2  z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej /postawienie masztu telefonii komórkowej na  budynku Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.” Firma opracowała projekt budowy masztu, który po akceptacji pracowników Pionu Technicznego Szpitala został złożony do uzgodnienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków.Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę firma przystąpi do montażu masztu antenowego.

Szpital prowadzi również rozmowy z operatorem T-Mobile w sprawie montażu  masztu mobilnego na terenie przylegającym do budynku Działu Technicznego, jednak dotychczas nie wypracowano wspólnego stanowiska.

Szpital prowadzi na bieżąco postępowania przetargowe w celu uruchomienia dodatkowych stacji bazowych. W organizowanych przetargach operatorzy sieci komórkowych nie składają jednak żadnych ofert. Informacje w tym zakresie dostępne są stronie BIP Szpitala.

Przepraszamy za utrudnienia.