Nasza Porodówka jest najlepsza w regionie

Pierwsza dobra wiadomość dla przyszłych Mam jest taka, że nasz Oddział Ginekologiczno-Położniczy znalazł się w w TOP 3 najlepszych oddziałów położniczych w Regionie Południowym (obejmuje cztery województwa: śląskie,małopolskie, świętokrzyskie i opolskie) według rankingu fundacji „Rodzić po ludzku”.

Druga wiadomość jest taka, że nasza Porodówka jest jedyną krakowską porodówką na tej liście.

Gratulacje i podziękowania należą się dla całego Personelu.

Ranking stanowi zestawienie autentycznych doświadczeń dotyczących opieki okołoporodowej. Dane dostarczane są przez kobiety poprzez anonimową ankietę „Głos Matek” (www.ankieta.rodzicpoludzku.pl). W roku 2023 ankietę wypełniło 16 455 kobiet.

Wyróżnione placówki w wysokim stopniu realizowały standardy opieki okołoporodowej i zapisy ustawy o prawach pacjenta. Czego wyrazem są zgromadzone punkty na profilu szpitala. Więcej o rankingu:

www.rodzicpoludzku.pl/aktualnosci/ranking-szpitali-gdzie-rodzic-po-ludzku/

Ideą Rankingu Szpitali jest wskazywanie szpitali, w których kobieta może “urodzić po ludzku”, z poszanowaniem godności i intymności, w otoczeniu profesjonalnego i czułego personelu medycznego. Dzięki rankingowi „Głos Matek” szpitale poddane są kontroli społecznej, co przekłada się na poprawę opieki okołoporodowej. Upublicznianie głosu kobiet wnosi do debaty publicznej ważny element jakim jest jakość opieki w procesie narodzin i kształtowanie pozytywnego podejścia do doświadczenia macierzyństwa. Poprzez wyróżnianie szpitali, w których stosowane są wysokie standardy jakości opieki okołoporodowej, społeczeństwo otrzymuje szansę edukacji na temat znaczenia standardów dla zdrowia matki i dziecka.

Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach.

#rodzęwżeromskim