Platynowa nagroda ESO ANGELS dla Oddziału Neurologii

Z wielką przyjemnością informujemy o naszym sukcesie: Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu naszego Szpitala , jako jedyny w Krakowie otrzymał Platynową Statuetkę za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 3 lipca 2019 roku.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, jako jedyny w stolicy Małopolski, zdobył platynowy certyfikat za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów po udarze.

Angels jest projektem międzynarodowym, którego główną ideą jest zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia pacjentów z udarem według najlepszych standardów.  Do 2019 roku w projekcie ma się znaleźć 1500 najlepszych ośrodków w całej Europie.

Neurolodzy w „Żeromskim” do międzynarodowego programu przyłączyli się dwa lata temu. W tym czasie wdrożono wiele udoskonaleń w organizacji pracy oraz w infrastrukturze samego oddziału, dzięki czemu udało się znacznie poprawić wyniki leczenia.

W przypadku udaru czas jest kluczowy. Warunkuje on skuteczność terapii. Zespół Oddziału Neurologii w „Żeromskim” osiągnął średni czas reakcji 33 minut od momentu przyjazdu pacjenta do podania mu leku, średnia krajowa to 60 – 75 min.

Krokiem milowym w usprawnieniu postępowania z pacjentami udarowymi było udostępnienie numeru telefonu udarowego co pozwala na szybki i bezpośredni kontakt z lekarzami i ratownikami Pogotowia Ratunkowego.

W 2018 roku na naszym Oddziale Neurologii hospitalizowaliśmy 520 pacjentów z udarem, w 2019 r.  – 283 osób.

Angels:

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO). Oceniany jest procent chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddawanych neuroobrazowaniu, procent chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania, procent chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/wpłytkowe i p/wzakrzepowe. Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

Media:

https://krakow.tvp.pl/43332220/nagroda-za-wysoki-poziom-leczenia-pacjentow-po-udarze-mozgu
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-nagroda-dla-neurologow-z-zeromskiego,5193155,art,t,id,tm.html
http://krakow.pl/aktualnosci/231521,29,komunikat,_zeromski__nagrodzony.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24962453,krakowski-szpital-im-zeromskiego-nagrodzony.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Neurologia/Krakow-nagroda-dla-szpitala-im-Zeromskiego-za-poziom-opieki-i-leczenie-po-udarach,196070,208.html
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/neurolodzy-w-zeromskim-nagrodzeni-za-leczenie-pacjentow-po-udarze-mozgu/