Zwiększenie świadomości dzieci w walce ze smogiem

Oddział Pediatryczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie realizuje projekt pt. Zwiększenie świadomości dzieci w walce ze smogiem.

Dofinansowanie UMK: 12 993, 00 zł

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata
o zasięgu globalnym. Dotyczy głównie krajów o niskim i średnim poziomie rozwoju, zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich. Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z lat 2005  i 2016 zanieczyszczenie powietrza, często potocznie nazywane smogiem zabija rocznie 7 mln ludzi w tym 1,7 mln dzieci. Jedna na 10 śmierci dzieci poniżej 5 roku życia w pewnym stopniu wiąże się  z zanieczyszczeniem powietrza. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) zanieczyszczenie powietrza stanowi jedno z 5 głównych środowiskowych zagrożeń zdrowia publicznego Polska w tym także Kraków jest według raportów WHO, UE i UNICEF w czołówce pod względem zanieczyszczenia powietrza. Według polskich statystyk, zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych dla Polski i województwa małopolskiego przewlekłe schorzenia układu oddechowego są jednym z głównych problemów zdrowotnych Małopolski.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi realne zagrożenie zdrowotne dla populacji dziecięcej w Polsce, a w szczególności dla układu oddechowego.

Smog wg. badań opinii publicznej należy do głównych obaw zdrowotnych w naszym kraju 15% Polaków boi się zanieczyszczonego powietrza, a dla 92% stanowi on rzeczywisty problem. Pomimo tego ponad 60% mieszkańców woj. małopolskiego uważa, że oddycha powietrzem dobrej jakości.

Podnoszenie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat zanieczyszczenia i sposobów ochrony przed nim w głównej mierze należy przeprowadzić wśród populacji dzieci. Dzieci to przyszli konsumenci, którzy niebawem staną się tymi decyzyjnymi dorosłymi. To, czego ich nauczą się teraz, w dużej części lub w całości zostanie z nimi w przyszłości. Tylko powszechny i wysoki poziom wiedzy ekologicznej może zagwarantować poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami; stan zdrowia dorosłych i dzieci.

Projekt jest zadaniem pilotażowym obejmującym w tej edycji Dzielnicę Nowa Huta i przewidujący kontynuację założonych zadań w następnych latach w kolejnych dzielnicach Krakowa. Docelowo pełny projekt obejmie dzieci całej Gminy Miejskiej Kraków.

1. Przeprowadzenie prelekcji tematycznych we wszystkich siódmych klasach w 15 szkołach
w Dzielnicy Kraków-Nowa Huta na temat zanieczyszczenia powietrza i sposobów  ochrony przed jego niekorzystnym wpływem na zdrowie.

2. Zorganizowanie konkursu plastycznego i literackiego na hasło antysmogowe wśród uczestników projektu.

3. Zorganizowanie akcji czytania dzieciom, pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie utworów o tematyce proekologicznej i prozdrowotnej przez znane osoby.

4. Zorganizowanie konferencji interdyscyplinarnej poświęconej tematyce zanieczyszczenia powietrza i realnego zagrożenia zdrowotnego dla populacji dziecięcej w Krakowie.

5. Przeprowadzenie ankiety oceniającej i waloryzującej stan wiedzy dzieci na temat zanieczyszczenia powietrza ,jego wpływu na zdrowie i sposobów poprawy jego jakości.

6. Szeroka kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych oraz w radiu, prasie, telewizji, edycja i druk ulotek tematycznych.

Projekt trwa do końca grudnia 2023 r.  Warsztaty antysmogowe odbywały się w okresie październik- grudzień 2023 r.

13 grudnia br. o godz. 14. w Teatralnym Instytucie Młodych jest organizowana I Konferencja Antysmogowa dla Nauczycieli i Uczniów. Wstęp bezpłatny. Program poniżej.

program konferencja